Vad är en vallon?

Vad innebär att vara Vallon?

Valloner är en franskspråkig eller vallonskspråkig folkgrupp i det område som nu utgör södra Belgien och norra Frankrike, vilka utgjorde en stor del av invandringen till Sverige under stormaktstiden, och etablerade sig i svenskt järnbruk med vallonsmide.

Hur vet man om man är Vallon?

Berättelser om valloner finns i var och varannan släkt. De var mörka och kunde smideskonster som ingen annan, de satte sin prägel på efterföljande generationer och ända in i vår tid. Mörkt hår och bruna ögon är tydliga tecken på vallonblod i ådrorna. Eller så vill vi gärna att det ska vara.

Vilket land kommer valloner från?

Vallonerna kom från Vallonien som omfattar ett område i dagens södra Belgien, norra Frankrike och delar av Luxemburg. Vallonerna hade en speciell teknik i sina järnbruk runt Ardennerna som gav ett bra smidesjärn.

Var bosatte sig vallonerna i Sverige?

De lockades till Sverige av familjen de Besche i början av 1600-talet och bosatte sig huvudsakligen i Östergötland. Vallonerna från dagens Belgien kom hit senare, inte minst på grund av av Louis De Geers verksamhet på 1620-talet, och bosatte sig huvudsakligen i Uppland.

Vilken blodgrupp har valloner?

Det är en sammansättning av Blodgrupp A och blodgrupp B och har ett ben i varje födoämnesplan. Många valloner har denna blodgrupp. De som tillhör grupp AB mår bra av en vegetarisk kost och komplettera med ett litet intag av kött och fisk för att uppnå en bra balans och en bra ämnesomsättning.

Har valloner i släkten?

Många Svenskar säger sig veta eller tro att de har Valloner bland sina anor. I många fall förklaras en persons mörka hår eller bruna ögon att vara något som nedärvts under många generationer just från någon anfader som varit Vallon. De flesta Valloner kom in i Sverige under början av 1600-talet.

Hur många svenskar har vallonblod?

I dag finns ungefär 120 vallonsläkter kvar, även om många svenskar har vallonblod från betydligt fler släkter. Flera hundra tusen svenskar kan i dag räkna släktskap med vallonerna.

Vilken religion hade vallonerna?

fl. Vallonerna var fransktalande men oftast protestanter. De kom främst att bosätta sig vid de uppländska bruken.

Hur gör man för att släktforska?

För att börja släktforska behöver du tillgång till kyrkböcker, och nuförtiden kommer man alltså åt dem från sin egen dator. Det finns flera olika aktörer på marknaden som har digitaliserade kyrkböcker (se faktaruta). De finns också tillgängliga via många biblioteks datorer och på landsarkiven.

När kom de första vallonerna till Sverige?

I Sverige utgör vallonerna en beteckning på de arbetare, hantverkare, tjänstemän och köpmän som kom att invandra och bo sätta sig i Sverige under 1600-talet.

Vilket språk pratade vallonerna?

Vallonska, wallonska, är ett romanskt språk som talas företrädesvis i södra Belgien (Vallonien). Det är nära besläktat med franska och andra langues d’oïl. Vallonska ska inte förväxlas med belgisk franska, som inte skiljer sig särskilt mycket från den franska som talas i norra Frankrike.

På vilket sätt har vallonerna påverkat Sveriges utveckling?

Vallonien, det fransktalande området mot gränsen till Frankrike, blev en guldgruva också för Sverige. Härifrån rekryterades ett par tusen yrkesarbetare, företagare och köpmän – vallonerna – som genom sin insats för bruksnäringen i vårt land kan sägas vara den mest lönsamma importen någonsin.

Hur många valloner kom till Sverige?

Antalet valloner som kom att stanna i Sverige var litet, det är dock osäkert exakt hur många det rörde sig om. Nationalencyklopedin anger att 900 individer stannade i Sverige permanent. De Geers anteckningar anger 134 vallonska arbetare som fram till 1633 kommit enbart till Norrköping.

Del 1 Vad är Vallon?

The Swedish Walloons

En Vallonsk hälsning

Lämna en kommentar