Vad är en visselblåsare?

Vad menas med visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga.

Vad är Visselblåsartjänst?

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. Begreppet används både för larm till media och när man internt uppmärksammar problem. Genom Stockholm Vatten och Avfalls visselblåsarsystem kan du som kund, leverantör eller anställd anonymt rapportera missförhållanden.

Varför blir man Visselblåsare?

Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd. Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visselblåsarfunktion – att låta personer, helt anonymt, anmäla oegentligheter via en tredje part.

Vad bör man tänka på som visselblåsare?

Visselblåsning, del 1 av 3, Vad innebär den nya lagen för dig som företagare?

Svenska nyheter om visselblåsare

Lämna en kommentar