Vad är en vot?

Vot och kantförstyvning , annat begrepp på bygga med gjuten kantbalk för platta på mark. Vot och kantförstyvning är andra benämningar på kantbalken i en platta på mark.

Hur stor Vot?

Det finns anvisningar på täckande betongskikt på armering. Lite olika beroende på förutsättningar och dimensioner på järn. Det ligger på omkring 30 mm täckande betongskikt för platta på mark så därför brukar man hamna på 100 mm betongplatta.

Vilken funktion har en Vot i en platta på mark?

Votens bredd bestäms av lasterna från vägg och tak. På en platta på mark är kanten extra tjock (dvs. kantförstyvad) för att kunna bära t ex fasadens tyngd och andra laster som förs ned till grunden av bärande ytterväggar. Cellplastskivorna läggs ut med förskjutna skarvarna för att undvika värmeläckage.

Var läggs Markskivorna i platta på mark?

Ovanpå dräneringsskiktet läggs värmeisolering av markskivor av mineralull, cellplast eller cellglas alternativt dränerande värmeisolering, till exempel lös lättklinker. Lös lättklinker har den egenskapen att det kan användas som såväl dränerande som kapillärbrytande och dessutom som värmeisolerande skikt.

Hur bred ska kantbalken vara?

Välj en kant- balk som är minst 300 mm bred, gärna 400 mm. För garage är 200 mm kantbalk en bra lösning. EFFEKTIV GOLVVÄRME Många bygger med golvvärme idag.

När ska man vattna efter gjutning?

Under tiden som betongen härdar klart är det viktigt att man håller den blöt och hindrar uttorkning. Se bara till att du inte vattnar med en för hård stråle för då riskerar du att spola bort ytskiktet. Använd gärna en lätt duschstråle och vattna gärna så snart som möjligt efter glättning.

Vad är en Vot betong?

Vot och kantförstyvning är andra benämningar på kantbalken i en platta på mark.

Vad innebär att ett material är kapillärbrytande?

Ett kapillärbrytande skikt placeras under betongplattan för att hindra att markfukt sugs upp. Skiktet består som regel av minst 150 mm makadam, fraktion 8-16 eller 16-12, som komprimeras väl. OBS! Det är viktigt att makadamen är ren.

Vad är en Grundsula?

Grundsula används i många underliggande jordlager och är särskilt lämpade för att lätta upp strukturella belastningar såsom de som återfinns i många bostadsfastigheter, vanligtvis används ett massivt betonggrundsula fundament tex till hus med krypgrund.

Hur armerar man en kantbalk?

Man kan armera sin kantbalk med armeringjärn och armeringsnät. Det fungerar även det utmärkt. Man lägger då ner armeringsjärn i botten av kantelementet (U element eller L element är de vanligaste) och sedan låter man armeringsjärnet från betongplattan gå in över kantbalken. Du får därmed en armerad kantbalk.

När används platta på mark?

Platta på mark är en mycket vanlig konstruktion i varmare klimat där det inte finns risk för tjälhävning och där termiter förekommer som kan angripa bjälklag av trä. I Sverige förekommer platta på mark till småhus och kommersiella byggnader samt inom industri och jordbruk.

Vilken makadam under platta?

Makadam 4/8 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning, grusgångar, husgrunder, garageuppfarter. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial. Makadam 8/16 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark, dränering och garageinfarter.

Vad kostar det att gjuta en betongplatta?

Räkna med någonstans runt 400-700 kr/kvadratmeter betongplatta i arbetskostnad. Detta är alltså den del av kostnaden som du får göra ROT-avdrag på (det ska givetvis specificeras från entreprenören i offert och faktura vad som är arbetskostnad).

Hur mycket armering i kantbalk?

Armering av kantbalk

Använd armeringsbyglar med ett cc-mått på minst 600 mm. Skarvar i armeringen utförs med 600 mm överlapp.

Vilken typ av grund är bäst?

En krypgrund ger full åtkomst under huset, det är bra. Är krypgrunden typgodkänd som Isolergrund, då är allt klart att godtas i alla led. Ditt val av husgrund är viktigt och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Allt ifrån budgeten för projektet till tidsplaner och många punkter däremellan.

Vad är Kantelement?

Kantelement är en betydelsefull del i en grund till ett hus och ett utmärkt alternativ till den klassiska gjutformen. Idag ställs det höga energikrav på nya byggnader och där även byggnadens grund. Kantelementets funktion är både att bära upp byggnadens laster, men också skydda mot fukt-och radongenomträngning.

Speech Acoustics 7 – voice onset time (VOT)

Björn bygger bo, Avsnitt 1 – Gjutning av grunden

vad gör du

Lämna en kommentar