Vad är epidural?

Vad innebär epidural?

Epiduralbedövning, epiduralanestesi (EDA) eller epidural (av grekiskans ἐπί, ”på”, och dura mater) avser en sorts central nervblockad eller ryggbedövning som, liksom spinalbedövning (spinalanestesi), ibland i folkmun felaktigt kallas ryggmärgsbedövning.

Kan man bli förlamad av epidural?

Det är mycket ovanligt men om läkemedlet som används vid lågdos-epidural– bedövning av misstag sprutas in i ryggmärgsvätskan eller i ett blodkärl, finns risk för överdosering. Man kan då drabbas av plötsligt blodtrycksfall, dåsighet, övergående muskelförlamning och det kan kännas tungt att andas.

I vilket skede får man epidural?

Epiduralbedövning kan läggas när som helst under förlossningen, men läggs oftast när värkarbetet är ordentligt igång. Smärtlindringen under öppningsskedet är oftast mycket god, men under krystskedet kan många uppleva en tryckande känsla i underlivet och mot ändtarmen. 1.

Vad är skillnaden på epidural och Spinalanestesi?

Begreppet spinal anestesi (SPA) används ofta i dagligt tal för intratekal smärtlindring. Detta kan dock vara missvisande eftersom ”spinal smärtbehandling ” betyder” i ryggen” och är ett samlingsnamn för både epidural analgesi (EDA) och intratekal analgesi (ITA).

Vad är Postspinal huvudvärk?

Postspinal huvudvärk (PDPH) är en komplikation till följd av punktering av dura mater som utförs för diagnostiska eller terapeutiska ändamål, eller oavsiktligt som en komplikation av epidural anestesi.

Hur känns det att föda barn med epidural?

Det gör ont i nedre delen av ryggen. Det kan också stråla ner i benen och i nedre delen av magen. Senare under förlossningen blir smärtan mer intensiv. Det gör ont i magen, ryggen och ner i benen.

Är det farligt med epiduralbedövning?

Biverkningar och komplikationer

En del kan få en eller flera biverkningar av bedövningen: Blodtrycksfall. Det är vanligt att blodtrycket sjunker när du får bedövning, särskilt vid en operation. I så fall kan du få blodtryckshöjande läkemedel.

Hur länge har man ont i ryggen efter epidural?

Ryggsmärtor är vanligt efter förlossning. Flera nyare studier visar att risken för långvariga ryggbesvär inte ökar efter ryggbedövning. Däremot beskriver många en lokal ömhet i ryggen och ibland ett blåmärke vid platsen för sticket. Blåmärket försvinner och ömheten går över av sig själv – oftast inom några dagar.

Kan man få ont i ryggen efter epidural?

Vid hematom efter ryggbedövning uppstår oftast venstas med sekundär, mer långsamt insättande ischemi, vilket kan förklara avsaknaden av akut eller kraftig ryggsmärta [10, 11]. Smärta är däremot vanligt vid epidural abscess, men den uppträder vanligen efter några dagar [12].

När är det för sent att ta epidural?

Det innebär att kvinnan måste vänta in att en narkosläkare blir ledig, vilket kan ta tid. Många kvinnor får höra att det är ”för sent” för attepidural, det vill säga att förlossningen gått så långt att det enligt barnmorskan inte är motiverat. De får då klara sig med lustgas.

Är det morfin i ryggbedövning?

Användandet av låg dos morfin i ryggbedövning kan ge god smärtlindring med långvarig effekt, men användningen begränsas av biverkningar där risk för försämrad andning är den mest fruktade.

Vad är Bäckenbottenbedövning?

Bäckenbottenbedövning kan användas mot slutet av förlossningen. Den bedövar bäckenbotten när barnet ska födas fram. Den passar också bra om du behöver sys efter förlossningen, eller om förlossningen behöver avslutas med sugklocka. Vid bäckenbottenbedövning lindas smärtan med hjälp av läkemedel.

Var läggs Spinalbedövning?

Ibland ges först en ytlig bedövning inför spinalbedövningen, ett vanligen ”mindre stick”. Därefter läggs själva spinalbedövningen. En tunn nål förs in mellan ryggkotorna på lämplig nivå nedom ryggmärgen, lokalbedövningsmedlet sprutas in intratekalt och blandas i begränsad grad med cerebrospinalvätskan.

Vad är intratekal?

Vid spinal smärtbehandling administreras läkemedel genom en kateter till området innanför den hårda hjärnhinnan (intratekalt). Att ge smärtlindring med lokalbedövningsmedel och/eller opioider intratekalt, d v s direkt i ryggmärgsvätskan är en mycket effektiv smärtlindringsmetod.

What is an epidural injection?

Förlossningsepidural patientinformation

Ryggbedövning, vill jag ha det?

Lämna en kommentar