Vad är epilepsi?

Om du har epilepsi är vissa av hjärnans nervceller överaktiva, vilket kan orsaka olika typer av anfall. Epileptiska anfall kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma individ är anfallen oftast likadana varje gång. Hjärnan är uppbyggd av miljarder nervceller som arbetar med elektriska signaler.

Är epilepsi farligt?

Personer med epilepsi har en förhöjd dödlighet. Den ökade risken beror bland annat på olyckor, suicid eller plötslig oväntad död vid epilepsi (SUDEP) som inträffar i samband med anfall med medvetslöshet och kramper. SUDEP uppskattas drabba omkring 100 personer årligen i Sverige.

Vad är en epilepsianfall?

Ett epileptiskt anfall är den kliniska yttringen av övergående okontrollerade urladdningar i en grupp kortikala neuron. Epilepsi innebär en benägenhet för upprepade oprovocerade epileptiska anfall, det vill säga anfall som uppträder under relativt normala omständigheter utan tecken på akut sjukdom eller skada.

Vad är symtom på epilepsi?

Här är exempel på symtom som du kan få: Du förlorar medvetandet utan förvarning och blir spänd i hela kroppen. Efter 10–30 sekunder börjar det att rycka i dina armar och ben. Anfallet är ofta över på 1–2 minuter.

Hur kan man bli av med epilepsi?

Behandlingen vid epilepsi består i första hand av läkemedel, så kallade antiepileptika. Läkemedlen är förebyggande och minskar risken för anfall så länge du tar dem. De botar dock inte epilepsin.

Hur länge kan man leva med epilepsi?

För ungefär hälften av de som får sjukdomen läker epilepsin ut med tiden. Vid sådana fall trappar man stegvis ut medicinen för att sedan sluta helt. För andra kan epilepsin vara svårbehandlad och vara hela livet. I vissa fall kan då operation bli aktuellt.

Kan man få hjärnskador av epilepsi?

Den vanligaste orsaken till hjärnskadan hade varit fall på samma plan eller fall från en höjd. Epilepsi var vanligare hos dem som ådragit sig hjärnskadan på detta sätt. Dödligheten var också högst bland dem.

Varför får man ett epilepsianfall?

​ ​​​​​ ​Epilepsi kan orsakas av alla skador eller sjukdomar som stör hjärnans struktur eller funktion. Hos vissa patienter hittar man ingen tydlig enskild orsak till epilepsin. Hjärnan kan skadas av olika cirkulationsstörningar i hjärnan, tumörer, skador eller inflammationer.

Vad kan utlösa ett krampanfall?

Kramper. Ring genast nödnumret 112. Kramper och ofrivilliga muskelryckningar beror på en funktionsstörning i hjärnan. Orsakerna till krampen kan vara många: hög feber, förgiftning, en huvudskada, epilepsi, hjärnblödning eller för lågt blodsocker hos diabetiker.

Vad ska man göra om någon får krampanfall?

Vid olycksfall, om personen har skadat sig, eller om du är osäker på vad du ska göra, kontakta alltid 112 för vidare råd och instruktioner. Om ett anfall inte går över på fem minuter kan det vara skadligt varför man behöver bryta det akut med hjälp av läkemedel.

Vilken ålder får man epilepsi?

Prognosen är beroende av bakomliggande orsak och hur snabbt man kan bryta tillståndet. Denna epilepsi ska skötas i samråd med barnneurolog. Vanligtvis insjuknande mellan 3-8 års ålder. Dagliga, frekventa toniska, tonisk–kloniska, atypiska absenser, atoniska och myoklona anfall.

Kan man få epilepsi av stress?

Under perioder av stress och påfrestning kan risk för epilepsianfall öka, framför allt hos personer med kognitiva svårigheter, och arbetsförmågan bli nedsatt. I sådana situationer ger inte medicinomställning alltid önskad effekt utan personen har behov av vila och minskade krav.

Kan man växa ur epilepsi?

Barn i olika åldrar har olika slags epileptiska symtom. Misstanke om epilepsi, noggrannare typbestämning av epilepsi och behandling av epilepsi hör till specialistläkare inom barnneurologi. Upp till över hälften av dem som insjuknat i epilepsi som barn kan bli av med epilepsin och växa upp till fullt friska vuxna.

Finns det botemedel mot epilepsi?

Många som har epilepsi kan slippa fler anfall med hjälp av läkemedel. Läkemedlen botar inte epilepsin, utan minskar risken att få nya anfall.

Så ska du göra om någon får epilepsianfall – Nyhetsmorgon (TV4)

”Vad är epilepsi?” – webbinarium Världsepilepsidagen

Föreläsning om epilepsi riktad till skol och förskolepersonal

Lämna en kommentar