Vad är etc?

Vad är ETC förkortning av?

Svar: Etc. är en förkortning för et cetera. Det är latin och betyder betyder ’och det övriga’, ’och så vidare’.

Var står ETC politiskt?

Tidningen är partipolitisk obunden med en röd-grön politisk profil. Ledarskribenter i tidningen är bland annat Göran Greider, Kajsa Ekis Ekman, och Laila Vianden.

När använder man ETC?

et cetera och så vidare, med mera, etc., m.m.

Kan man använda ETC i svenska?

Språkrådet rekommenderar i boken Svenska skrivregler att man bör använda dem sparsamt men tycker att man alltid kan använda ett fåtal mycket vanliga förkortningar som bl. a. (bland annat) eller etc. (et cetera).

Vem står bakom tidningen etc?

ETC ges ut av ETC Förlag AB som ägs av Johan Ehrenberg, som också är ansvarig utgivare för ETC.

Vad är NB förkortning för?

Svar: NB står vanligtvis för nota bene, som är latin och betyder ’märk väl’.

När använder man förkortningar?

När bör man använda förkortningar?
  1. När utrymmet inte finns. Om du har ont om utrymme, till exempel i flöden, tabeller, fotnoter eller knapptexter, kan förkortningar rädda dagen. …
  2. När samma ord upprepas i en lång text. …
  3. Undvik förkortningar i löptexter. …
  4. Undvik utländska förkortningar.

Hur förkorta till och med?

Ofta förkortas till och med felaktigt tom. eller t.om. Hälsningar Ordkollen.

Vilka förkortningar Brukar du använda och när berätta?

När du måste göra avsteg från huvudregeln
  • Använd punkt i förkortningar med avbrutna ord som fr. o.m. och bl. …
  • Använd bara välkända och etablerade förkortningar som du kan vara säker på att läsarna känner till. …
  • Börja aldrig en mening med en förkortning.
  • Skriv aldrig två förkortningar efter varandra.

Vad säger reglerna om att använda förkortningar i dokumentation?

För att undvika felaktiga tolkningar och öka patientsäkerheten så är huvudregeln att undvika förkortningar i medicinsk dokumentation. Ett ord eller en ordgrupp där man behåller första bokstaven och sedan lägger till så många bokstäver som behövs för att ordet ska bli förståeligt.

Hur skriver man tur och retur?

Svar: Vi rekommenderar tur-och-retur-biljett, men man kan också tänka sig tur och retur-biljett. De tre orden tur och retur utgör en fras som ska sättas samman med biljett. Det kan man göra antingen genom att ha bindestreck mellan samtliga ord, eller bara mellan det sista ordet i frasen tur och retur och biljett.

Hur stavas etc?

Det rätta svaret är att etc. är en förkortning av etcetera. Etcetera kommer från latinets et cetera som betyder ”och det övriga”.

PRESSTÖD OCH ETC

Info om kanelen, etc.

Vad är ett primtal? (Matematik) – Studi.se

Lämna en kommentar