Vad är ett argument?

Vad menas med att argumentera?

En argumentation är antingen för något eller emot något och innehåller en tes och argument. En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig. Är den skriftlig kan den vara i texttypen: insändare, recension, debattartikel, manifest, debattinlägg eller debattartikel.

Vad gör ett argument bra?

Det måste finnas ett påstående, en utsaga som kräver ett ställningstagande. En argumentation består i klassisk retorik av en tes, ett påstående som vi behöver stärka upp med våra argument. Bra argument ska vara både hållbara och relevanta som gör att de har stark beviskraft.

Vad är en argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Hur argumentera?

a. för att motivera (argumentera för) våra egna synsätt och uppfattningar. En del människor kan motivera sina egna synpunkter och visa vad som är ologiskt i andras synsätt, d.v.s. argumentera, bättre än andra. Skickliga debattörer kan åtskilja och utvärdera sin egen och andras verksamhet.

Vilka ämnen kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.
 • • Förbud mot tobak.
 • • Rätten att äta kött.
 • • Vegetarianism.
 • • GMU – bra eller dåligt?
 • • Strängare straff för nedskräpning.
 • • Samkönade äktenskap.
 • • Nolltolerans mot alkohol.
 • • Är vinst i välfärden rätt eller fel?
28 jan. 2022

Hur man skriver ett argumenterande tal?

Du använder motargument för att stärka din tes. Ex tes: Mer skolmat borde vara vegetarisk. Argument: Nyttigare? Bättre för miljön.

Hur har man en bra debatt?

Vad gör en bra debattör?
 1. Starka, trovärdiga argument. …
 2. Lyssna på din motståndare och koppla det du säger till vad han/hon har sagt i sina argument. …
 3. Använd talspråk men inget slang eller engelska ord (om de inte är en del av det svenska språket).

Hur man gör en bra debatt?

De flesta debattartiklar följer denna övergripande struktur: Rubrik – tesen presenteras Inledning – bakgrund och tes presenteras Argument 1 – med underbyggnad Argument 2 – med underbyggnad Presentation av motargument som bemöts Argument 3 – med underbyggnad Avslutning – tesen upprepas.

Vad är ett hållbart argument?

Vad är hållbara argument? Om det är en analys av en debattartikel menar läraren troligtvis om artikelns argument är hållbara, dvs. om de är korrekta och fungerande i sammanhanget. Om du påstår något så är det bra om du kan stödja det med någon form av bevis eller kända och accepterade fakta.

Hur gör man en resonerande text?

Metod: resonerande och redogörande texter och tal
 1. Resonerande texter beskriver och diskuterar flera sidor av en fråga på ett sakligt sätt. …
 2. Ställ frågor, ge svar och ställ nya motfrågor. …
 3. Byt perspektiv och jämför. …
 4. Beskriv samband, som orsaker och effekter och möjliga åtgärder.

Hur hittar man en tes?

Tes. Exempel på tes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

Hur man vinner varje argument?

Omvärdera dina argument

När vi diskuterar något som ligger oss varmt om hjärtat använder vi så klart de argument som känns starkast för oss själva (och för de som redan tycker likadant som oss). Fundera istället på vilka argument som har störst betydelse för den du argumenterar mot.

Tes och argument

Argument och tes

Argumenterande text (Svenska) – Studi.se

Lämna en kommentar