Vad är ett bra elpris?

Man brukar säga att ett pris mellan 60-65 öre/kWh är riktigt bra för ett fast pris. Rörliga priser hoppar ofta mellan 50-70 öre/kWh beroende på årstid och liknande. Något annat som kan påverka är hur miljövänlig elen är, oftast så är mer miljövänlig el lite dyrare än annan el.

Vad är ett bra elpris 2021?

Under 2021 var exempelvis det genomsnittliga spotpriset i SE4 cirka 82 öre/kWh jämfört mot cirka 43 öre/kWh i SE1 och SE2. Ditt elpris påverkas därmed i dagsläget av vart du bor i Sverige.

Vad är ett bra elpris 2022?

2022 Q4: 53 öre/kWh. 2022 Q3: 86 öre/kWh. 2022 Q4: 114 öre/kWh. 2022 Q3: 147 öre/kWh.

Var ser man dagspriset på el?

Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2020 och 2021 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Vad kostar 1 kWh 2021 inklusive allt?

Slutsats – vad är priset för 1 kWh? Baserat på den senaste statistiken från SCB som avser 2021 betalar de flesta hushållskunder ett elpris på cirka 1,75 – 2,67 kr/kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. Av denna kostnad utgör energiskatten 0,45 kr inkl.

Hur mycket lägger elbolagen på spotpriset?

Snittpriset är beräknat med alla avgifter (som årsavgift och moms) för att köpa el. Spotpriset var för samma period ca 45 öre, spotpriset inklusive moms hamnade alltså på 56 öre/kWh. Se vilka övriga kostnader som ingår under rubriken ”Det rörliga prisets beståndsdelar”.

Vad kostar el per kWh idag 2022?

Börspriset i april 2022 – Höga elpriser i Sveriges samtliga elområden. I jämförelse med mars månads snittpriser så mer än fördubblades snittpriserna i både elområde 1 och elområde 2 under april månad. I elområde 1 så steg månadsmedelpriset från 22,9 öre per kWh till 52,9 öre per kWh.

När blir elen billigare 2022?

Våren 2022 kommer med största sannolikhet elpriset vara högre än våren 2021. Sedan förväntar vi oss att elpriset går ner mot årslägsta i maj-juni. Då kan det vara bra att teckna fast elavtal.

När är elpriset lägst på dygnet?

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan vilket gör att de dyraste eltimmarna ligger på morgonen samt sen eftermiddag och under kvällen. Det är på grund av det är då vi använder de mest elkonsumerande apparaterna hemma som tv, lampor och diskmaskiner. De billigaste timmarna är under sen kväll och på natten.

Hur mycket kostar 1 kWh el i Sverige idag?

Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 141 öre/kWh (1,4 kr/kWh) under 2020 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms.

Är elpriset lägre på natten?

Förutom väder och vind, världsmarknadspriser och det politiska läget, styrs också elpriserna av vår efterfrågan. Elen är ofta billigare på natten för att det helt enkelt är då behovet är som minst. När vi däremot går upp på morgonen, tänder lampor och kokar kaffe, går priserna upp.

Hur mycket billigare är elen på natten?

Om vi räknar bort el som måste vara på dygnet runt (t ex kyl/frys) blir det ungefär 13 000 kw/h per år. Skillnaden mellan de billigaste och dyraste timmarna på dygnet var i snitt 12 öre per kw/h (vecka 32, 2018)

Vad kostar 1 kWh 2022 inklusive allt?

Enligt SCB var elpriset i genomsnitt cirka 1,5 – 2,5 kr per kilowattimme inklusive nätavgifter och energiskatt för år 2019. Under det senaste året har dock elpriset varit högre på grund av att spotpriset, energiskatten och elnätsavgifterna har ökat och under 2021 bedömer man att elpriset per kWh varit runt 1,8 – 3 kr.

E.ON elprisexpert förklarar elpriset

Elpriset förklaras

Rekordhöga elpriser: hur ska elbristen undvikas?

Lämna en kommentar