Vad är ett debattinlägg?

Vad menas med debattinlägg?

Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstid- ningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter.

Hur gör man en debattinlägg?

När du skriver en debattartikel eller ett debattinlägg driver du din text framåt genom tes och argument. Tesen är din åsikt eller ditt ställningstagande och den är själva motorn i hela texten, och argumenten får inte avvika från det du uttrycker i tesen.

Vad är skillnaden mellan debattartikel och debattinlägg?

En debattartikel är en argumenterande text, vars uppgift är att påverka. Skribenten ska på ett engagerande sätt ta ställning i ett viktigt ämne eller en fråga som berör många människor. Debattinlägg/debattartikel är alltså en text som drivs av en tes, ett ställningstagande.

Vad är skillnaden mellan debattinlägg och inlägg?

Ett inlägg väcker eller uppmanar till att en tes/fråga ska tas upp till debatt. Ett längre debattinlägg blir en debattartikel. En debattartikel är ute efter att påverka och förändra. Det viktiga i en artikel av denna typ är argumenten; det som ska övertyga läsaren.

Vad ska jag debattera om?

Du kan argumentera till exempel om kärlek, priserna i kollektivtrafiken eller så kan du argumentera mot dödsstraffet, argumentera om rökning. Det finns faktiskt mycket man kan argumentera om. Så välj någonting som intressera dig. Om du går vilse – krama ett träd.

Vad är debattartikel exempel?

Exempel på tes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

Hur man citerar ur en artikel?

I en debatterande text som denna ska du ha löpande källhänvisningar. Första gången du presenterar källan måste du referera fullständigt, men sedan kan du använda korta referatmarkörer för att referera till källan igen.

Hur ser du på EU s framtid utgå från scenariot du valt i Studieguiden gå ut på internet och hitta två tre artiklar som hjälper dig att argumentera för din ståndpunkt?

Hur ser du på EU:s framtid? Utgå från scenariot du valt i studieguiden, gå ut på internet och hitta tvåtre artiklar som hjälper dig att argumentera för din ståndpunkt. Nu skriver du en debattartikel om EU:s framtid. tillbaka till studieguiden om du missat hur man skriver en debattartikel.

Hur många argument i en debattartikel?

När du skriver din första debattartikel rekommenderas du att skriva en text som innehåller detta: inledning, tes, argument, motargument och avslutning. Oftast är inledningen och tesen ett eget stycke, argumenten har ett stycke var, motargumentet har ett stycke och avslutningen har ett stycke.

Vad är det för skillnad mellan insändare och debattartikel?

Insändaren är till skillnad från debattartikeln nästan alltid skriven av pri- vatpersoner. Debattartikeln skrivs oftare av personer som representerar en organisation eller ett parti och som skriver i egenskap av att vara sakkun- niga. Insändaren är däremot mer folklig i sitt uttryck.

Hur lång är en debattartikel?

Om vi säger att en debattartikel ska ha en längd på 3 000 till 3 500 tecken inklusive blanksteg betyder det just det. Längre texter blir inte lästa, och tro mig: Det går alltid att korta. Stryk onödiga ord. I stället för långa förklaringar, länka till sajter där det finns mer fördjupande information.

Vad är skillnad mellan genre och texttyp?

Bruket av termen texttyper är mer systematiskt och bygger en vetenskaplig kategorisering då det finns kriterier att kategorisera efter, medan genrer är knutna till en varaktig uppsättning textnormer och om vi bryter mot normerna anses texten dålig.

Vad är en utredande text?

Det som mer precist kännetecknar en utredande text är att den har en inledning i vilken någon form av fråga formuleras eller ett problem etableras, en huvuddel i vilken detta problem analyseras eller förklaras, och en avslutning i vilken en slutsats om frågan alternativt problemet presenteras.

Hur man skriver en beskrivande text?

Om att skriva en BESKRIVANDE text
  1. en förklaring till vad det är för texttyp (genre)
  2. vilka tempus du kan använda (nutid, dåtid…)
  3. vad texten kan handla om (förslag på olika ämnen)
  4. vilka ord som kan vara bra för att beskriva.
  5. hur du kan inleda din text.
  6. hur du kan avsluta din text.

Debattartikel / debattinlägg

Debattinlägg – inför nationella proven

att skriva debattartikel

Lämna en kommentar