Vad är ett efterfordon?

Vad räknas som efterfordon?

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods. Exempel på efterfordon: tryckluftskompressor.

Hur tungt efterfordon får jag dra?

Ett efterfordon har som sagt sina egna regler, även för dragvikt. Här gäller faktiskt endast din körkortsbehörighet för dragbilen, dvs. har du B-körkort och en bil eller lätt lastbil som väger under 3500 kg i totalvikt så får du koppla på ett hur tungt efterfordon som helst om det är utrustat med bromsar!

Hur tungt får ett efterfordon vara?

Om efterfordonet saknar bromsar får inte bruttovikten överstiga dragfordonets bruttovikt. Är efterfordonet försett med bromsar får inte bruttovikten överstiga tre gånger dragfordonets bruttovikt. Färdbromssystemet ska kunna minska farten på efterfordonet och det att stanna säkert och snabbt.

Vilka regler gäller för efterfordon?

Bruttovikt Om efterfordonet saknar bromsar får inte bruttovikten överstiga dragfordonets bruttovikt. Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last. Hastighet Efterfordonet får dras i högst 30 km/tim.

Får LGF köra på 100 väg?

Det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled och på dess på-och avfartsvägar framföra långsamtgående fordon, d v s sådana fordon som på plan väg inte kan och får framföras med minst 40km/tim. Trots detta får inte heller en moped klass I köras på dessa vägar.

När används LGF-skylt?

På svenska vägar ska alla långsamtgående fordon ha LGFskylt baktill. Till långsamtgående fordon hör jordbruksredskap, mopedbilar, traktorer, A-traktorer, traktorvagnar, båtupptagningsvagnar m.m. LGFskylt ska även användas vid bogsering.

Vad är ett tillkopplat efterfordon?

Ett efterfordon är ett redskap som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods. Exempel på efterfordon: Tryckluftskompressor.

Hur fort får du köra en tung lastbil med ett tillkopplat efterfordon som har gummihjul?

Du får aldrig köra snabbare än 30 km/h med ett tillkopplat efterfordon på svenska vägar. Det gäller oavsett vad det är för hastighetsbegränsning för övriga fordon. Restriktionerna är alltså betydligt strängare än när du kör med släp.

Får man ha LGF-skylt på släpvagn?

Sv: Släpvagn och LGF

Båtvagn är ett efterfordon, 30 km/h. Men det spelar ingen roll om man tar bort reg-skylten på en släpvagn. Är det en släpvagn så är det =) oregistrerad eller inte. Men observera att detta gäller endast när släpet dras efter ett fordon som tillhör fordonskategorin BIL.

Vad är en bruttovikt?

Bruttovikt på fordon

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Får man dra traktorsläp med bil?

Japp, det är Ok, men du kan inte göra det med en släpvagn. VolvoB20 skrev: Har du 20 ton grus på en ofjädrad traktorvagn och det är minsta gupp i vägen så rycker det rätt obehagligt i dragfordonet. Japp, och det är därför du inte får köra det efter något annat än en traktor.

Måste EPA ha registreringsskylt?

Registreringsskylt: Ja. Läs mer om registreringsskylt.

Vilken moped ska ha en LGF-skylt?

Vilka mopeder måste ha LGFskylt? Tre- och fyrhjulig moped klass 1 måste baktill vara utrustade med LGFskylt.

Får man köra ett oregistrerat släp?

Jag har en oregistrerad båttrailer som jag drar med min bil, nu skulle jag behöva använda den för att köra hem lite brädor från en byggfirma, är det tillåtet? En oregistrerad båttrailer är ett efterfordon, endast avsett att lasta en båt på. Ska du köra annan last än en båt, så ska vagnen vara registrerad som släp.

Ta Körkort – Allt om släpvagnar

Bilens vikter och vilket körkort du behöver när du ska dra släp, B Utökat B och BE

Den svenska välfärden

Lämna en kommentar