Vad är ett hängavtal?

Hängavtal innebär att du som arbetsgivare kommer överens med facket om att reglerna i ett visst kollektivavtal ska gälla vid företaget. Om du tecknar ett hängavtal blir effekten i praktiken densamma som om företaget skulle haft ett kollektivavtal.

Vad är skillnaden mellan kollektivavtal och hängavtal?

Ett hängavtal innebär att du och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen. När det gäller förmåner och villkor för de anställda är det ingen egentlig skillnadhängavtal och kollektivavtal .

Varför hängavtal istället för kollektivavtal?

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal direkt med ett fackförbund istället för genom att teckna kollektivavtal med den arbetsgivarorganisation som förhandlar avtalet för arbetsgivarnas räkning. Hängavtal innebär samma åtaganden som kollektivavtal men blir dyrare och krångligare.

Måste man ha hängavtal?

Det finns inga lagkrav på att ha kollektivavtal. Men om du har utomstående anställda kan facket vidta s.k. stridsåtgärder, t. ex. ta ut personal i strejk, för att få dig att teckna kollektivavtal.

Hur vet jag om min arbetsgivare har kollektivavtal?

Fråga din arbetsgivare eller ring Unionen för att ta reda på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem kan du också se det om du är inloggad.

Vilka är de stora arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna?

Vilka är de stora arbetsgivarorganisationerna? De är Sveriges kommuner och landsting, arbetsgivarverket och svenskt näringsliv. Svenskt näringsliv är en organisation som verkar för att lagar och skattepolitik ska gynna företagsamheten i Sverige.

Vilket kollektivavtal ska tillämpas?

Så avgör du vilket kollektivavtal som skall tillämpas:

Börja alltid med att fastslå om den anställdes tjänst och/eller dess huvudsakliga arbetsuppgifter är tjänstemannamässiga eller arbetarmässiga. Är de arbetarmässiga används det arbetaravtal som Gröna arbetsgivare slutit för den aktuella branschen.

Vad menas med kollektivavtalets normerande verkan?

Kollektivavtal har så kallad normerande verkan på anställningsavtal, vilket innebär att de binder medlemmar i organisationer som är parter i avtalet till den del det avser samma tillämpningsområde.

Varför har man hängavtal?

Genom ett hängavtal gäller kollektivavtalets regler för förhållandet mellan dig och de anställda. Det innebär samtidigt att du måste följa de lagregler som handlar om kollektivavtal, till exempel i medbestämmandelagen och förtroendemannalagen.

Vad innebär ett hängavtal med Byggnads?

Alternativt tecknas ett hängavtal med Byggnads lokala region. Som hängavtalsbunden företagare erbjuds företaget rådgivning och information om kollektivavtalets regler och gällande arbetsmarknadslagar i syfte att förebygga meningsskiljaktigheter.

Måste det finnas kollektivavtal?

Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetstagarorganisation kan dock vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal, varför frivilligheten inte alltid är reell. Saknas kollektivavtal gäller inte vilka arbetsvillkor som helst. Då gäller i stället lagens regler.

Kan man jobba utan kollektivavtal?

På arbetsplatser som har kollektivavtal betalar arbetsgivaren in pengar till din tjänstepension, så kallade tjänstepensionsavsättningar. Många arbetsgivare som saknar kollektivavtal gör ändå tjänstepensionsavsättningar. En vanlig lösning är att arbetsgivaren sätter av en viss procent av din lön i tjänstepension.

När måste man ha hängavtal med Byggnads?

Anmäl i god tid. Avtalet gäller från den 26 novem- ber 2020 till 30 april 2023. Båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Avtalet löper då ut den 30 april 2022.

Får arbetsgivaren reda på om du går med i facket?

Föreningsrätten innebär bland annat att arbetsgivaren inte har rätt att ta reda på vilken eller om du är med i en facklig organisation.

Hur ser mitt kollektivavtal ut?

Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Du kan också ringa eller mejla din sektion eller kontakta ditt fackliga ombud för att få ditt kollektivavtal. Kommunal har tusentals kollektivavtal.

Kan arbetsgivare bryta mot ett kollektivavtal?

När arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet

Om du anser att arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet kan du absolut ta hjälp av facket. En rekommendation är att börja med att vända dig till din fackliga representant som kan inleda en dialog med arbetsgivaren.

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal

BESKATTNINGSUNDERLAG VAD ÄR DET?

Lämna en kommentar