Vad är ett inkassokrav?

Skulden har därmed överlåtits till inkassoföretaget, som skickar ut ett inkassokrav till gäldenären. Gäldenären ska skicka pengarna direkt till inkassoföretaget innan utsatt sista betalningsdag.

Vad händer om man hamnar i inkasso?

Om du varken betalar eller bestrider ett inkassokrav går ärendet vidare till Kronofogden. Inkassoföretaget ansöker då om ett så kallat betalningsföreläggande och om du inte bestrider kravet hos Kronofogden heller, kommer Kronofogden att bekräfta skulden med ett så kallat utslag.

Är det farligt att få en inkassokrav?

När man hamnar i inkasso, det vill säga att skulden gått till inkasso ger inte direkt någon betalningsanmärkning. Om kravet är korrekt men du kan inte betala bör du kontakta den som skickat inkassokravet för att höra om ni eventuellt kan enas om en betalningsplan.

Vad som är inkasso?

Om en kredittagare inte har betalat sin skuld kan företaget använda sig av ett inkassoföretag för att driva in pengarna. Ett inkassokrav kostar 180 kronor extra och läggs på det ursprungliga beloppet.

Vilka regler gäller för inkassokrav?

Företaget har enligt lag rätt att ta betalt för vissa kostnader i samband med att ärendet går till inkasso. Företaget har till exempel rätt att ta betalt för: Ett inkassokrav, högst 180 kr. En betalningspåminnelse (under förutsättning att information om avgiften finns med i ditt avtal med företaget), högst 60 kr.

Hur många påminnelser får man innan inkasso?

Det finns inga regler som säger att man måste skicka en eller flera påminnelser innan ärendet går vidare till inkasso eller indrivning. Du kan lämna en obetald fordran direkt till indrivning utan att skicka en enda påminnelse om du vill.

Hur lång tid har man på sig att betala inkasso?

Till inkasso

Respiten i inkassokravet är normalt 8 dagar. Om betalning inte sker, och ingen annan uppgörelse träffas med din kund, är det vanligt att inkassoleverantören nu går vidare med en ansökan om Betalningsföreläggande. Detta kan ske 12 dagar efter det att inkassokravet avsänts.

Kan man göra avbetalningsplan med inkasso?

Kan jag få en avbetalningsplan? Ja, ofta går det att dela upp betalningen.

Får man betalningsanmärkning om det går till inkasso?

Man får inte en betalningsanmärkning enbart av ett inkassokrav – det är först om du inte betalar inkassokravet som ärendet går vidare, vilket kan innebära att du får en betalningsanmärkning.

Vilka inkassobolag har jag skuld hos?

Många inkassobolag har idag möjlighet att visa skuldsaldo på deras hemsida om du kan logga in med Mobilt BankID. Försök att skriva ner alla skulder du har och hos vem du har dem i din skuldlista. Ta kontakt med de inkassobolag och övriga du kan ha skulder hos och begär en skuldspecifikation.

Vem ger tillstånd till inkassoverksamhet?

Tillstånd för viss inkassoverksamhet

2 § Inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad innebär inkassolagen?

Inkassolagen. Inkassolagen (1972:182) (IkL) reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. Inkassoverksamhet ska även bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier.

Hur många betalningsanmärkningar kan man få?

Ett vanligt sätt är via Upplysningscentralens tjänst MinUC. Där kan du se om du har en betalningsanmärkning, din kreditvärdighet och din inkomst under året – utan att det räknas som en kreditupplysning. Ett utdrag kostar 29 kronor.

Vad händer om du inte betalar? (Betalningspåminnelse, Inkasso, Kronofogden, Betalningsanmärkning)

Vad är inkasso?

Vad händer om du inte betalar din faktura i tid? (Film #1)

Lämna en kommentar