Vad är ett kallbadhus?

Vad innebär kallbadhus?

Kallbadhus. Kallbadhus är badinrättningar på stranden eller i vattnet nära stranden, som är utformade för att göra det bekvämt och skyddat att bada i ouppvärmt havs- eller sjövatten.

Hur gammalt är Kallbadhuset i Varberg?

Badhuset invigdes 1997-02-28 av Hallands dåvarande landshövding Björn Molin. Kallbadhuset är öppet sommar & vinter och genom de stora fönstren i bastun kan du njuta av utsikten över havet. Badhuset är indelat i två sidor, en för herrar och en för damer.

När byggdes Kallbadhuset Ulricehamn?

Sjöstranden vid Fiskebacken användes före 1896 som kreaturstorg. Men här ska även ha funnits ett litet kallbadhus redan kring 1850. Bredvid badhuset hände det att pojkar badade nakna och därför beslöt man att uppföra ett större kallbadhus. Det byggdes 1871.

När byggdes Kallbadhuset?

Välkomna till Kallbadhuset i Varberg

Traditionen med kalla och varma bad går långt tillbaka i tiden. I Varberg byggde man på 1820-talet en flytande bassäng för kalla havsbad i hamnen. Dessa ersattes på 1850-talet av fasta bassänger, byggda på pålar.

Måste man vara naken på Kallis?

På måndag öppnar det 120 år gamla kallbadhuset (Kallis) för första gången upp för alla att definiera sig fritt. Sedan 30-talet är Kallis ett nakenbad och har alltid varit strikt uppdelat mellan män och kvinnor.

Måste man vara naken på Kallbadhuset?

Får man ha badkläder på sig på badet? Ja, men aldrig i bastun, där får man ha en handduk om sig om man önskar. 99 % av våra gäster badar dock utan badkläder.

Var togs vattnet till Varbergs badhus?

Efter ritningar av arkitekt Allan Berglund från Kungsbacka uppfördes Varbergs tredje varmbadhus 1925, landets enda saltvattenkuranstalt, som kunde erbjuda ett varierat utbud av dessa bad. Det byggdes inte på samma plats som de två tidigare utan söder om Societetsparken. Det var också avsett att användas året runt.

Varifrån togs vattnet till Varbergs badhus?

Hur länge källan varit känd av lokalbefolkningen är okänt. Ett litet brunnshus byggdes över källan 1817, men efter 20 år fann man det mer praktiskt att transportera vattnet i tunnor med häst och vagn in till Varberg. Brunnshuset från Apelviken forslades även det in till staden och placerades väster om kyrkan.

Varifrån kom vattnet till Varbergs badhus?

Svartekällan låg i Stora Apelviken och var i bruk 1811-1888. Platsen finns fortfarande kvar och är utmärkt med ett kulturminnesmärke, men källan är otjänlig. Så småningom uppfördes ett brunnshus inne i staden, vid nuvarande Brunnsparken mitt emot kyrkan och vattnet från Svartekällan hämtades dit.

Hx-festivalen 2021: Kallbada på Helsingborgsvis

på Ribersborgs kallbadhus

Karlshamn Kallbadhus by White Arkitekter

Lämna en kommentar