Vad är ett lagrum?

Vad menas med ett lagrum?

I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av ”§”, till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av ”kap.”, och till ett visst stycke med ”första stycket”, ”andra stycket” osv.

Vilka lagrum finns det?

Statsrätt
 • Tryckfrihetsförordningen (TF)
 • Successionsordningen.
 • Regeringsformen (RF)
 • Riksdagsordningen (RO)
 • Yttrandefrihetsgrundlag (YGL)
 • Europakonventionen.
 • Utlänningslag.

Hur skriver man Laghänvisningar?

Hur svårläst en laghänvisning blir beror till stor del på hur långt namn som lagen har. Om du skriver om språklagen är det ganska lätt att hänga med för läsarna. Första gången i texten eller kapitlet skriver du ut språklagen (2009:600) med SFS-numret inom parentes. Nästa gång räcker det att skriva språklagen.

Hur hänvisar man till flera paragrafer?

Man kan hänvisa till enskilda punkter, paragrafer, kapitel eller hela föreskrifter. Om man hänvisar till två eller fler paragrafer med samma referens skall två paragraftecken användas.

Vad heter Paragraftecknet?

Paragraftecken, §, utmärker avsnitt i lagtext, stadgar, protokoll och liknande. Paragraftecken före siffra (§ 7) utläses paragraf sju, paragraftecken efter siffra (7 §) utläses sjunde paragrafen. Mellanrum används alltid mellan paragraftecknet och siffran.

Hur hänvisar man till punkter i lagtext?

Vissa paragrafer är indelade i punkter. Om man exempelvis vill hänvisa till punkt tre i en bestämmelse kan man skriva ”3 p.” Om man vill hänvisa till tredje punkten i andra stycket i 67 § köplagen kan man skriva så här: Exempel: 67 § 2 st. 3 p.

Hur många paragrafer finns det?

Svensk lag är den minst omfattande lagboken bestående av 450 lagar. Sveriges Lagar Studentlitteratur AB, tidigare utgivare: Karnov Group.

Var kan man hitta lagarna?

Lagar i Svensk författningssamling
 • Svensk författningssamling – webbplats (SFS från och med den 1 april 2018)
 • Regeringskansliets rättsdatabaser.
 • Sveriges grundlagar.
 • Svensk författningssamling i tryckt format (SFS till och med den 31 mars 2018)
3 apr. 2018

Vem är det som stiftar lagar i Sverige?

Det är oftast regeringen som lämnar förslag till nya lagar. Ett lagförslag kan också komma bland annat från en eller flera riksdagsledamöter. Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Vad betyder två paragraftecken?

Tecknet för en sådan avdelning är §, som härrör ur signum sectiones, latin för ”tecken” mellan ”stycke”/”avdelning”). Beteckningen ”§§” syftar på att det som avses är två eller flera paragrafer.

Vad står SFS beteckningen för?

I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Vad är ett SFS nummer?

Du kan skriva in SFSnumret för en lag eller förordning och söka efter den. SFSnumret börjar med året då lagen eller förordningen beslutades och slutar med ett ordningsnummer. Hela SFSnumret kan till exempel vara SFS 2018:111. Varje ny lag och förordning får ett eget SFSnummer.

Hur refererar man till lagar Harvard?

När du refererar till lagtexter ska referensen innehålla uppgifter om lagens år och nummer i Svensk Författningssamling (SFS). Om du skriver lagens namn i hänvisningen, använd endast erkända namn eller förkortningar, t. ex. kommunallagen, brottsbalken, BrB.

Hur många lagar finns det i Sverige 2020?

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736.

Sveriges Rikes Lag 2020 (klotband)
Format Inbunden
Antal sidor 4632
Utg.datum 2020-01-14
Upplaga 141
Förlag Norstedts Juridik

7 rader till

Privatjuridik – Rättskällor – Del 2 – Lagregler – Hitta och hänvisa

Kortfattat om LAS

Genomgång hur lagen.nu fungerar

Lämna en kommentar