Vad är ett medium?

Hur fungerar ett medium?

Ett medium är en människa som kan förmedla information – från andra dimensioner, dåtid nutid och framtid. Man är en kanal för information. Det kan vara information från en människas nuvarande liv eller att man har kontakt med andra dimensioner som hjälper till.

Vem är Sveriges bästa medium?

ÄNTLIGEN fick jag träffa världens bästa medium igen, Monica Crafoord. Det var 12 år sedan sist och då hjälpte hennes ord mig att orka genom en skilsmässa. Hon sa att jag visste inom mig vad som var rätt, jag behövde inte hennes svar.

Har medium i centrum?

Etymologi. Medium är från 1580-talet, ett mellanläge i kvalitet eller grad från latinets medium i mitten, mitt, centrum, intervall, Också använt som det adjektiva, neutrumet, medius (se adjektivet medial) i betydelsen mellanliggande organ, kanal för kommunikation från 1500-talet.

Hur böjer man media?

Ordet medium böjs enklast som andra latinska lånord på -ium: medium, mediet, medier, medierna, och vi rekommenderar formen medie- i sammansättningar som medieberoende, mediepolitik.

Hur vet man om man är ett medium?

Har man sina kanaler öppna så kan man få bilder, känslor, dofter från andevärlden. Som medium så bestämmer du inte själv vem som ska ta kontakt utan det gör andarna. De som finns i andevärlden känner att du är mottaglig och öppen och kan då ta kontakt för att förmedla sina budskap.

Hur vet jag att jag är ett medium?

Ett tecken kan vara att du ser energivarelser eller bortgångna personer och om du har siar-gåvan kan du se skeenden längre fram i tiden. Andra tecken kan vara att du upplever en känslighet eller sensationer i händerna när du tar i människor, speciellt sjuka.

Finns det äkta medium?

Budskapet skall vara relevant för dig och din livssituation, utan att mediet känner till någonting om dig i förväg. Faktum är att ju mindre ett äkta medium känner till om dig i förväg, ju lättare blir det för mediet och desto bättre blir sittningen, därför att då störs dom mindre av förutfattade meningar och tankar.

Vem är Benny Rosenqvist?

Benny Rosenqvist. Benny har en unik gåva. Genom att kanalisera budskap från änglar, guider och de som gått över till andra sidan, kan han beskriva dåtiden och framtiden. Benny har tagit på sig uppgiften att hjälpa människor när de har det som svårast, att återfå tron på livet och att hitta tillbaka till livsvägen.

Kan medium se in i framtiden?

Solveig Pihl är ett certifierat medium. Med sin kontakt med andevärlden påstår hon sig ha förmågan att känna och se vad som ska hända i framtiden. Andlighet och syner har alltid varit närvarande i Solveigs liv.

Hur gör man för att bli ett medium?

Tillit till din mediala förmåga bygger du upp gradvis genom träning och bra återkoppling på de budskap du förmedlar. Du behöver vara modig och utmana dig själv och dina rädslor. Öva och träna så mycket du kan! Tro på dig själv, ha tålamod och lita till att allt sker i rätt ordning, vid rätt tid och plats.

Vad finns det för sociala medier?

Exempel på sociala medier är bloggar, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr och Slideshare. Även webbplatser som ger besökaren möjlighet att kommentera innehållet är en form av social media.

Vad är det sociala medier?

sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som använder dem.

Vad kan ett medium se?

Olika tecken på att andevärlden försöker kontakta dig.

Stärk din intuition 2- vad är ett medium?

Lämna en kommentar