Vad är ett motargument?

04. Motargument / Kontraargument. Är något som försvagar tesen. Argument svarar alltså på frågan varför/varför vi inte ska acceptera tesen.

Vilket argument ska komma först?

Argumentation (confirmation).

Välj tre argument utifrån målgrup- pen. Det näst starkaste först, det svagaste i mitten och det starkaste sist.

Vilka ämnen kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.
 • • Förbud mot tobak.
 • • Rätten att äta kött.
 • • Vegetarianism.
 • • GMU – bra eller dåligt?
 • • Strängare straff för nedskräpning.
 • • Samkönade äktenskap.
 • • Nolltolerans mot alkohol.
 • • Är vinst i välfärden rätt eller fel?
28 jan. 2022

Vilka argument finns?

Argument kan delas in i sakargument och känsloargument.
 • Sakargument.
 • Känsloargument.
 • Bedrägliga argument.

Vilken ordning argument?

Placera argumenten och i rätt ordning. Börja med det näst starkaste, ta sedan det svagaste och därnäst motargumentet. Avsluta med ditt starkaste argument.

Hur inleder man ett motargument?

Ett sätt är att presentera motargumenten för sig och förargumenten för sig. Ett annat är att saxa för- och motargument: ”Å ena sidan… å andra sidan”. Oavsett hur du lägger upp dispositionen i övrigt är det bra att börja med att bemöta motståndarens argument och sedan gå över till dina egna argument.

Hur startar man ett argument?

Men man kan också skriva en argumenterande text. Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Vad ska mitt argumenterande tal handla om?

Tips på ämnen för argumenterande tal?
 • Argumentera för en metod för att lösa konflikten i Jemen/Burma.
 • Strängare förbud mot att dumpa plast i haven.
 • Bör EU ha gemensamma yttre gränskontroller?
 • Världen blir från en övergripande synvinkel allt bättre.
 • Bör vi läsa mer böcker?
 • Ny uppkörning för personer som förnyar körkortet.
5 dec. 2017

Vad kan man prata om när man håller tal?

Om det är talet kan du absolut ta med dina åsikter, något annat vore nästan konstigt. Informerande tal ska vara baserade på fakta, men i detta fall kan fakta vara sådant som vilka sevärdheter som finns, däremot blir det nog svårt att ge ett informerande tal om varför du vill åka till Sydkorea.

Varför är det viktigt att kunna argumentera?

Att argumentera är ett av de absolut bästa sättet att lösa konflikter och det är något som vi människor gör dagligen. Om alla var så bra på att argumentera så skulle åsikter representeras på ett mer jämlikt sätt och man skulle ha lättare att urskilja vilket argument som är det bästa.

Vad är sak och känsloargument?

När man bemöter ett motargument ska man försöka bemöta argument på olika sätt beroende på vilken typ av motargument det är. Om ditt motargument exempelvis är ett känsloargument, ska du bemöta argumentet med ett känsloargument.

Vad är ett Ethos argument?

Ethosargumentet är det auktoritära argumentet. Är du som talare trovärdig? Ytterst vilar all argumentation på talarens ethos, auktoritet. Det kan vara du själv och din kompetens, men du kan också hänvisa till någon annan.

Vad är en tes exempel?

Exempeltes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

Hur skriver man en inledning till ett argumenterande tal?

Du kan nämna ditt intresse i ämnet, varför du har valt att tala om just detta, samt ge din tes, din synvinkel. En inledning är också till för att vecka intresse, så lite kul fakta eller personlig anekdot kan passa bra. Du behöver inte vara särskilt formell här. Avslutningen är också viktig i ett argumenterande tal.

Motargument

Tes och argument

Lär dig att skriva en insändare (argumenterande text)

Lämna en kommentar