Vad är ett orakel?

Vad är ett Orakelsvar?

svar givet av ett orakel.

Var Oraklets svar?

Oraklet var i tjänst nio månader per år och hade ledigt under de tre vintermånaderna då Apollon troddes vara hos hyperboréerna, och gav sina svar den sjunde dagen efter varje nymåne, vilket var nio dagar om året.

Finns i Delfi?

I Delfi finns det svala källor, ståtliga träd och vackra blommor, och man ser bort till en av Medelhavets vikar några kilometer ner i dalen. Mitt i staden ligger Apollons tempel, som är byggt över en underjordisk källa som spyr ut svavelhaltiga gaser, vilka ska ha inspirerat oraklet till sina spådomar.

Vad är oraklet i Delfi?

Prästinnan med den spe-ciella funktionen som orakel fick namnet Pythia. Apollon var visdomens gud, och kunde svara på allt genom Pythia.

Vad tydde oraklet i Dodona?

Oraklet. Oraklet nämns av Homeros och hade gott anseende under antiken även om det mer centralt placerade oraklet i Delfi fick mer uppmärksamhet. Zeus heliga ek var det centrala i helgedomen, en ek som genom sin kronas sus gav svar från Zeus. Suset tolkades sedan av prästerna.

Var dunkla i Delfi?

Mest berömt var Apollons orakel i Delfi. Orakel betecknade även gudomens svårtolkade, ofta dunkla och mångtydiga svar.

Vad kallas bergsmassivet nära Delfi?

Parnassos (på grekiska: Παρνασσός, Parnassos; latin: Parnassus) är ett bergsmassiv i Pindosbergen i mellersta Grekland, några kilometer öster om Delfi.

Hur du använder dina orakelkort

Orakel för v. 44 november och även indikerar vad 2022 kommer att bära med sig.

Vad är på gång? En energicheck. MEDIAL läsning. (pick-a-card) VÄLJ ETT KORT! ⭐

Lämna en kommentar