Vad är ett radioaktivt ämne?

Vad menas med att ett ämne är radioaktivt?

Atomkärnor som faller sönder av sig själva, kallas radioaktiva. Strålningen kallas joniserande strålning. Atomer med lika många protoner, men olika många neutroner, kallas för isotoper. Det är vanligt att vissa isotoper av ett ämne är radioaktiva.

Vilka radioaktiva ämnen finns det?

Radioaktiva grundämnen i egentlig mening är alla grundämnen efter bly i det periodiska systemet (inklusive vismut), samt teknetium och prometium. Följande grundämnen (såsom radium, radon och astat) förekommer naturligt som sönderfallsprodukter i uranserien och toriumserien.

Är radioaktivt korsord?

Synonymer till radioaktivt ämne
  • astat,
  • uran.

Vad är radioaktiviteten i Sverige?

På grund av nedfallet från olyckan hamnade radioaktivt cesium (cesium-137) i marker och vatten i vissa områden i Sverige. Än idag hittar man cesium i vildsvinskött, renkött, annat vilt, insjöfisk och svamp. I Sverige är risken för hälsan på grund av cesium i maten liten.

Vad menas med att ett ämne är radioaktivt Quizlet?

Radioaktivitet kan slå bort elektroner från atomerna och molekylerna i cellerna. Då förvandlas atomerna till joner. Denna strålning är joniserande.

Varför faller atomkärnor sönder?

Radioaktiva ämnen innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör atomerna instabila, och för att skapa stabilitet, avger de strålning – eller sönderfaller. Atomens storlek avgör vilken slags strålning den avger.

Vilka tre olika typer av radioaktiv strålning finns det?

Joniserande strålning kan delas in i elektromagnetisk strålning, en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält (gammastrålning och röntgenstrålning) och partikelstrålning, en ström av partiklar från atomkärnor (alfa-, beta- och neutronstrålning).

Var finns radioaktiv strålning?

Strålning kommer från solen, från radon i byggmaterial eller i marken, från datorn och mobilen, från röntgenundersökningar, från solarium och brandvarnare med mera. Radioaktiva ämnen som avger strålning finns i små mängder i viss mat och inuti vår egen kropp.

Vilka ämnen är mest radioaktiva?

Det radioaktiva grundämnet astat är ett av världens mest sällsynta ämnen. Nu har forskare från Göteborgs universitet lyckats skapa små mängder av ämnet – och kan studera dess kemiska egenskaper. Det finns bara 70 mg astat i jordskorpan, så ämnet är extremt ovanligt.

Vad menas med att blodet levrar sig?

Blodet levrar sig om du skadar ett blodkärl. På detta sätt hjälper blodet till att skydda kroppen. Att blodet levrar sig kallas också för att det koagulerar.

Får gynnad synonym?

Ordet gynna är en synonym till stödja och understödja och kan bland annat beskrivas som ”hjälper, främjar, favoriserar”.

Kan vara radioaktiva?

Exempel på ett radioaktivt ämne som kan hittas i hemmiljö är urandioxid. Oftast är det i pulverform, förslutet i en glasflaska som kan vara försedd med texten ”uran” eller ”gift”. Radioaktiva ämnen kan också förekomma i exempelvis äldre armbandsur och väckarklockor.

Hur många dog av Tjernobyl i Sverige?

Siffrorna skiljer sig också beroende på vilken tidshorisont man använder. Dödsfallen i samband med olyckan räknas vara 30–60. 134 arbetare drabbades av akut strålsjuka och av dessa avled 28 personer av akuta strålskador redan de första månaderna.

Kan man bo i Tjernobyl?

Omkring 100 personer, främst äldre, har tillåtits att bo kvar i sina hem i staden och byarna runtomkring trots riskerna, och regeringsarbetare försöker rensa upp det radioaktiva materialet. År 1986 bodde 12 000 personer i staden, och år 2003 bodde omkring 300 där. I augusti år 2015 bodde 550 personer i Tjernobyl.

Hur märktes Tjernobyl i Sverige?

Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat. De områden som drabbades värst var stora delar av södra och mellersta Norrland, från norra Uppland och Västmanland till och med Västerbotten.

Radioaktivitet

Hur farligt är radioaktiv strålning?

Radioaktivitet och strålning

Lämna en kommentar