Vad är ett referat?

Hur ser ett referat ut?

REfERatEts spRåk Referatet ska återge originalets innehåll utan att blanda in referentens egna åsikter. Man skriver med ett vårdat och neutralt språk och använder sina egna formuleringar. Referatet skrivs i nutid (presens). Citat är markerade med citattecken i referatet, ”… ”.

Hur börjar man på ett referat?

När du börjar skriva ditt referat så bör du vara övertydlig. Börja referatet med att skriva vad du ska göra: ”Jag ska skriva ett referat av texterna…” Och här skriver du texternas titlar och textförfattarnas för- och efternamn. Vidare i texten hänvisar du bara till efternamn – aldrig förnamnet.

Vad är skillnaden mellan en sammanfattning och ett referat?

Man skulle kunna säga att en sammanfattning riktar sig till få personer medan referatet har fler läsare. En sammanfattning behöver inte ha källhänvisningar. Ett referat däremot har krav på sig att ha källhänvisningar. I en recension kan du ofta hitta ett referat av bokens eller filmens innehåll.

Hur skriver man referat mall?

Mall – Att skriva referat
  1. Skumläs texten en gång först: Dela upp texten i sektioner baserade på innehåll genom att. …
  2. Läs nu igenom texten noggrant och: Stryk under/markera viktig information. …
  3. Skriv ett kort stycke för varje sektion med hjälp av dina. anteckningar. …
  4. Bestäm textens huvudtanke.

Hur avslutar man referat?

Avslutning av ett referat

När det är dags att skriva avslutningen är det viktigt att hålla det enkelt och tydligt. Det kan vara en bra idé att använda något särskilt ord eller uttryck för att markera att ”här kommer referatets avslutning”, t. ex. ”slutligen”, ”författaren avrundar ..”.

Hur anger man källor i referat?

Ett referat – Instruktioner

Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades. Ex: Schulman, Alex ”Vi måste hitta på ord som svenskan saknar”, Aftonbladet, 2016-01- 24.

Hur Källhänvisar man i referat?

När du gör ett referat av en källa i din egen text kan du hänvisa till källan genom att använda en referatmarkör, skriva dit källhänvisningen (referensen) och sedan sammanfattningen och din kommentar på innehållet.

Hur skriver man ett referat universitet?

Gör så här:
  1. Läs igenom källtexten flera gånger. …
  2. Välj ut det som är relevant för din text.
  3. Anteckna begrepp och nyckelord som måste ingå i referatet.
  4. Lägg ifrån dig boken.
  5. Utgå från nyckelorden och sammanfatta texten med egna ord och meningar.
  6. Kontrollera referatet mot källtexten.

Så här skriver du ett referat

Vad är ett referat?

Att skriva referat – svenska 1

Lämna en kommentar