Vad är ett reportage?

Vad ett reportage innebär?

Vad är ett reportage? Ett reportage är en längre artikel. Den innehåller ofta både intervjuer med människor och miljöbeskrivningar. Du som reporter lämnar ditt skrivbord och söker upp de människor och platser som du vill berätta om.

Hur förstår vi att texten är ett reportage?

Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel känns ett reportage mer levande. Miljöbeskrivningar och intervjuer med människor är två viktiga delar i ett bra reportage.

Hur kan man skriva ett reportage?

Texten ska börja med en ingress, sen skriver du en kort inledning. Efter inledningen kommer ett innehåll där du berättar mer och till sist kommer en kort avslutning. Innan du börjar skriva är det bra att göra en plan för vad som ska vara var i strukturen.

Hur långt kan ett reportage vara?

Det här är något man får prova sig fram vad som passar en bäst. Det är viktigt att språket i ingressen är tydlig och att man tar bort alla onödiga ord. Tänk på att den inte behöver varalång utan tre till fem meningar brukar räcka. Precis som nämndes tidigare så kan reportaget handla om precis vad som helst.

Är ett reportage en artikel?

Ett reportage är en text som har samma uppbyggnad som en artikel med rubrik, ingress och brödtext men den är lite längre och innehåller person- och miljöbeskrivningar. Det som också skiljer är att reportage är mer personligt skrivna med ett ledigare språk än en artikel.

Vart kan man hitta reportage?

Expressen reportage – berättande som berör.

Hur ställer man frågor i ett reportage?

Välj fyra frågor som du tycker ska vara med i intervjun.

Du vill berätta om din kompis som liten.
 1. Vilket är ditt tidigaste minne?
 2. Kommer du ihåg din första dag i skolan? Berätta!
 3. Beskriv något annat du minns.
 4. Var du rädd för något när du var liten? Vad då?
 5. Vad lekte du? Minns du några kompisar?

Kan man skriva frågor i ett reportage?

När du sedan gör ditt reportage utgår du från de svar du fått och väljer ut de bästa. Dina egna frågor ska du dock inte ta med – de är bara till för stöd under intervjun. Glöm inte att hänvisa till källan, alltså intervjupersonen i reportaget så det tydligt framgår varifrån du hämtat informationen.

Hur ska jag skriva en artikel?

I korthet:
 1. Bestäm vad du ska skriva om.
 2. Tänk på vem du skriver för – och i vilken kanal.
 3. Samla stoff – gärna genom intervjuer.
 4. Bygg upp artikeln på rätt sätt.
 5. Gör den röda tråden synlig.
 6. Skriv artikeln konkret och levande.
 7. Skapa flyt i texten.
 8. Glöm inte att korrekturläsa.

Hur ser en faktaruta ut?

Rubriken är ofta relativt kort och kärnfull. Efter rubriken följer ingressen som i två till tre meningar sammanfattar hela artikeln. Brödtexten Efter rubriken och ingressen följer brödtexten, som är ett annat namn för själva huvudtexten.

Hur lång är en ingress?

Ingressen är inte rätt plats för långrandiga bakgrundsbeskrivningar. Kom till saken snabbt och håll ingressen kort – två till tre meningar eller rader är en bra riktlinje. Ofta kan du stryka eller korta ner formuleringar som ”På den här sidan kan du läsa mer om …”. Börja i stället med att fånga in textens kärna.

Vad är en ingress exempel?

En ingress, som brukar vara skriven med fetstil, inleder oftast en journalistisk text, till exempel en nyhetsartikel eller ett reportage, på webben eller i en papperstidning. Om du skriver brukstexter som inte är journalistiska, till exempel en rapport, inleder du antagligen med en sammanfattning snarare än en ingress.

Vad är ett reportage? – det texttypiska (del 1)

Att skriva ett reportage

Reportage (sv åk 9)

Lämna en kommentar