Vad är ett stambyte?

Vad ingår i ett stambyte?

Traditionella stambyten utförs, som namnet antyder, på det traditionella sättet: man tar bort det som är i vägen för stammarna, byter stammarna och återställer sedan de rum och ytor där stammarna har bytts. Processen är både bullrig, dammig, dyr och tidskrävande (det kan ta upp till tio veckor per lägenhet).

Hur funkar ett stambyte?

Med ett stambyte menas att man byter ut rörstammarna i en fastighet, vilket oftast omfattar rör och ledningar som leder varm- och kallvatten samt spillvatten. Ibland kan även elledningar och eventuellt gasledningar och värmestammar som leder radiatorvatten omfattas.

Vad gäller vid stambyte i bostadsrätt?

Hyresvärden behöver inget godkännande från dig som hyresgäst för att genomföra stambyte, så länge stambytet inte innebär högre standard i lägenheten eller höjd hyra. Som hyresgäst har du dock alltid rätt till information i god tid inför det att hyresvärden behöver komma in i din lägenhet för att genomföra arbetet.

Hur påverkas jag av stambyte?

Stambyte kan höja värdet på bostadsrätten

Under 4 – 6 veckor kan inte de boende ha tillgång till toalett och dusch. Det är självklart något som kan vara mycket påfrestande för vissa familjer. Om en mäklare vet om att en förening planerar ett stambyte ska detta sägas till eventuella köpare.

Kan man bo hemma under stambyte?

Det är betydligt vanligare att du faktiskt kan bo kvar i din lägenhet medan bytet av stammarna sker. Detta kallas i branschen ofta för “kvarboende” och innebär alltså att du och andra hyresgäster erbjuds att fortsätta bo i de olika lägenheterna medan arbetet pågår.

Hur Relinar man?

Själva reliningen låter inte mycket men innan man relinar måste de berörda rören rensas och spolas, vilket genererar till en del smuts och buller. Särskilt om rören är hårt igensatta kan det låta men del i och med att man i så fall måste använda renskedjor eller speciella skärhuvuden för att få bort den värsta smutsen.

Hur mycket går hyran upp efter stambyte?

Bara ett stambyte höjer inte hyran eftersom det räknas som underhåll. Men det är ett omfattande ingrepp i lägenheten, vilket gör att många hyresvärdar passar på att i samband med stambytet renoverar kök och badrum. För att få göra det måste hyresvärden ha hyresgästernas eller hyresnämndens godkännande.

Vem betalar badrum vid stambyte?

Bostadsrättsföreningens uppfattning är normalt att alla badrum måste rivas ut och ersättas – men de erbjuder bara standardmaterial för återuppbyggnad av badrummen. Generellt kan sägas att föreningen inte har någon skyldighet att återställa ditt mer exklusiva badrum till en standard som är högre än för övriga medlemmar.

Vad kostar ett stambyte per lägenhet?

Ett stambyte innebär en stor investering och prislappen hänger främst ihop med hur många stammar och antal våtrum respektive wc som finns i varje lägenhet. Men även vald standard och utrustningsnivå påverkar priset. Ett riktvärde är 300 000 kr per lägenhet.

Hur lång tid tar ett stambyte per lägenhet?

Det beror på om det finns vattenskador, men du kan generellt räkna med att det – utan vattenskador – tar cirka sex till tio veckor per lägenhet. Tidsplanen för stambytet upprättas alltid med hänsyn till de rådande förhållandena.

Hur går en Stamrenovering till?

Under ett stambyte genomförs underhåll av nödvändiga funktioner i en fastighet. Med stam i ett stambyte menar man rör, kablar, ledningar eller kassetter som förser lokaler och lägenheter med grundläggande funktioner som värme, tappvatten, avlopp, ventilation, gas, elektricitet och tele och data.

Hur ofta byta stammar bostadsrätt?

Stammar har en livslängd på 30-60 år. Tätskiktens livslängd är ca 30 år. Med andra ord bör stambyten göras någon gång ungefär var trettionde år. Man bör i vilket fall inte vänta i mer än 60 år innan man byter stammarna i en fastighet.

Måste man renovera badrum vid stambyte?

Vid ett stambyte krävs att man bryter tätskiktet för att komma åt rör och ledningar i väggarna. Detta innebär att badrummet måste renoveras från grunden efter ett stambyte.

Hur mycket höjs avgiften vid stambyte?

Vid de allra flesta tillfällen så krävs alltså en höjning av månadsavgiften. Är det 100 lägenheter i föreningen och räntan uppgår till 300 000 kr innebär det att varje lägenhet behöver betala 3000 kr extra per år vilket innebär ungefär 250 kr per månad.

Hur mycket höjer stambyte värdet?

Då man lägger till renoveringskostnaderna på priset på en bostad som har stambyte på kommande om ett år så är helhetssumman i genomsnitt ca 11% högre än en bostad där stambyte inte är aktuellt. I mindre bostäder, där den relativa kostnaden för renovering är högre, är prisskillnaden också större.

En informationsfilm om stambyte

STAMBYTE så här kan det gå till

Byggmästargruppen – Stambyte, hur går det till?

Lämna en kommentar