Vad är ett varumärke?

Vad räknas som ett varumärke?

Varumärken är tecken som används inom handeln för att identifiera produkter. Ditt varumärke är den symbol som dina kunder använder sig av för att välja just din produkt. Det särskiljer dina produkter från konkurrenternas. Du kan skydda och vidareutveckla ditt varumärke om du registrerar det.

Vad innebär varumärkesrätten?

Varumärkesrätten räknas som en del av immaterialrätten, och regleras i varumärkeslagen (2010:1877). Innehavaren av ett varumärke har ensamrätt att använda märket som symbol för varor eller tjänster enligt varumärkesrätten.

Vad bygger ett varumärke?

Som sagt ett varumärke fungerar som oss människor och likt oss så har bolag ett sätt som de tänker om sig själva och hur de vill att varumärket ska upplevas (Identitet) och så finns det som kallas image, dvs hur man faktiskt upplevs av kunder, konkurrenter och andra aktörer.

Vad krävs för att varumärkesskydda en produkt?

För att överhuvudtaget kunna få varumärkesskydd krävs att varumärket har särskiljningsförmåga. Ett varumärke har särskiljningsförmåga om det kan särskiljas från andra aktörers tjänster och produkter.

Kan man varumärkesskydda ett namn?

Du kan registrera annat än ditt företagsnamn, exempelvis domännamn, varumärken och personnamn. Bolagsverket registrerar ditt företagsnamn. Det finns dock även andra typer av namn och namnskydd som registreras hos olika myndigheter och organisationer.

Vad går att varumärkesskydda?

Ett varumärke kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. En varumärkesregistrering gäller i tio år och du kan förnya registreringen hur många gånger som helst.

Vad är ett mönsterskydd?

Mönsterrätt är en skyddsform som skyddar produktens utseende. Föremål för skyddet är enbart produktens utseende, design, inte t. ex. de tekniska lösningar som den omfattar. Mönstrets utseende framgår av det totala intryck som dess linjer, konturer, färger, form, ytstruktur, material osv.

Vad händer om man bryter mot varumärkesrätten?

Det är viktigt att straff för brott mot dessa rättigheter står i proportion till brottens allvar, att polis och åklagare har medel för att ingripa mot pågående brott och att åtal kan väckas när det är påkallat från allmän synpunkt.

Vilka olika sorter av varumärkesskydd finns?

Det finns två sätt att få skydd av varumärkesrätten. Varumärken skyddas om de registreras. Ensamrätt till varukännetecken uppkommer om de inarbetas. Innehavare av företagsnamn och andra näringskännetecken (namn på företag) har också ensamrätt som varukännetecken.

Hur ska man positionera sig?

Det finns många sätt att genomföra positioneringsarbetet på. I grund och botten handlar det om att skapa kundvärde. Kunderna måste förstå varför just ditt företags produkter eller tjänster är bättre än konkurrenternas. Till att börja med kan företaget identifiera möjliga skillnader i kundvärde.

Hur man bygger sitt varumärke?

Att bygga upp ett positivt laddat varumärke är långt ifrån omöjligt, här är fyra steg som gör att du blir förstahandsvalet för din målgrupp.
  1. Lär känna din målgrupp ordentligt. …
  2. Positionera dig och stick ut från mängden. …
  3. Sätt en varumärkesprofil. …
  4. Våga visa din varumärkespersonlighet.

Hur gör man ett eget varumärke?

En bra idé är att registrera ditt varumärke hos Patent och registreringsverket, PRV. Det du registrerar då är exempelvis ett eller flera ord, en grafisk symbol, en vara, eller förpackningen. Det kan också handla om ljud och melodier. Varumärket ska vara unikt och kunna särskiljas från andra varumärken.

Hur registrerar man ett varumärke steg för steg?

För att du ska få ett korrekt varumärkesskydd måste du ha en klar bild av vilka varor och tjänster som ditt varumärke ska marknadsföra. Varumärkesskyddet gäller för den sortens varor och tjänster, det vill säga klasser, som du väljer i din ansökan. Har du bestämt i vilka länder du vill skydda ditt varumärke?

Vad är ett varumärke och ett Varukännetecken och hur skiljer de sig från ett kännetecken?

Varukännetecken är ett något vidare begrepp som dock i praktiken nästan innebär samma sak som ett varumärke. (Varukännetecken behöver dock inte kunna återges grafiskt.) Ensamrätt till varukännetecken uppkommer om de inarbetas. Det betyder att varukännetecknet har blivit tillräckligt känt i varumärkets kundgrupp.

Hur kan du skydda eller ta ansvar för din produkt eller din idé?

Om du vill försäkra dig om att rätten till din produkt är skyddad måste du göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan söka designskydd (benämns även mönsterskydd), varumärkesskydd eller patent. Designskyddet har som syfte att skydda nyskapande designer, som utseendet på en produkt.

Vad är ett varumärke?

PRV-skolan: Varumärke

DEL2 Vad är ett starkt varumärke

Lämna en kommentar