Vad är exil?

Vad betyder leva i exil?

Exil, latin: exsilium, eller landsflykt avser förhållandet att en person (exilanten) bor utanför sitt eget land, men utan att ha släppt sin identifikation med landet.

Vad menas med en exilregering?

En exilregering är en regering i exil, som i strid med folkrätten eller i klar strid med den allmänna opinionen i det internationella samfundet tvingats lämna sin reguljära huvudstad och etablera sig på annat ställe i landet, eller vanligare: utomlands.

Vad betyder tveka?

Betydelse: Vara oviss, huru man i något visst förevarande fall bör förhålla sig.

Är vildvuxen?

Vildvuxen betyder i stort sett samma sak som förvildad. Kan ibland avse personlighet.

Hej Sverige!: Förälder i exil

MIKAEL KURKIALA: ”När själen går i exil”

Vad händer med kreativiteten i exil?

Lämna en kommentar