Vad är fackförbund?

Vad innebär det att vara med i facket?

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren.

Varför har fackförbund kommit till?

Ett fackförbund arbetar för att förbättra situationen på jobbet för de personer de representerar. De kan svara på frågor om arbetsmarknaden, förhandla om kollektivavtal och stötta medlemmarna i konflikter med arbetsgivare.

Är fackförbund en förening?

Vad är ett fackförbund? Fackförbundet består av fackföreningar som verkar i samma bransch eller yrke. Fackförbundet ingår sedan i sin tur i en facklig centralorganisation. I Sverige finns tre stycken sådana centralorganisationer; LO, TCO och Saco.

Vad kan facket hjälpa med?

Ett medlemskap i facket ger dig alltså en trygghet både ekonomiskt och juridiskt och arbetsrättsligt. Du har alltid någon att vända dig till om du behöver råd och stöd när det gäller ditt jobb, avtal, lagar, arbetsmiljö och rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare.

Vad händer om jag inte är med i facket?

Den som inte är medlem i facket är rättslös. Facket bär avtalet och kan välja att stämma arbetsgivaren för att han inte betalar ut rätt löner till de oorganiserade. Arbetsgivaren ska inte tjäna på att betala fel löner, det är därför facket ska stämma. Men då har den oorganiserade inte rätt till ett enda öre.

Vad förlorar man på att gå ur facket?

Det första du ska vara medveten om är att om du går ur facket så kan du inte längre få hjälp av facket om en konflikt med arbetsgivaren skulle uppstå. Du förlorar också alla de försäkringar som du omfattas av genom facket. Det kan till exempel röra sig om hemförsäkring eller sjukförsäkring som ingår i fackavgiften.

När och varför bildades fackförbunden?

Fackföreningar bildas

Liksom i hela den industrialiserade världen började arbetarna i Sverige bilda fackliga organisationer för att slåss för bättre villkor. Redan 1846 bildades Typografiska föreningen i Stockholm, som var en intresseförening för typografer.

Vad innebär det att vara fackligt ombud?

En facklig representant är någon som företräder ett fackförbunds medlemmar på en arbetsplats. Uppdraget innebär bland annat att vara kontaktperson i fackliga frågor och engagera sina kollegor i facket. Rollen kallas också för förtroendevald, arbetsplatsombud eller facklig företrädare.

Vilka är de tre stora fackliga centralorganisationerna i Sverige?

Det finns drygt 50 fackförbund i Sverige. De flesta av förbunden är medlemmar i någon av centralorganisationerna LO, TCO eller Saco. De tre centralorganisationerna förhandlar inte om kollektivavtal när det gäller löner.

Är fackförbund ideell förening?

En ideell förening kan arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet. En fackförening är ett sådant exempel. En ideell förening kan också bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten.

Kan man vara med i vilket fackförbund som helst?

Vilket fackförbund du ska välja kan med fördel kopplas till vilket yrke du har. Väljer du ett fackförbund som passar ditt yrke har du stora möjligheter att få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap. Men det finns många fackförbund i Sverige att välja mellan och flera fackförbund kan passa samma yrke.

Vilka olika fackförbund finns det?

I huvudsak tillhör de svenska fackförbunden tre centralorganisationer: LO, Saco och TCO. LO samlar fackförbund för arbetaryrken, det vill säga jobb av praktisk eller fysisk karaktär. Saco samlar i stället fackförbund för akademikeryrken, och TCO fackförbund för tjänstemän.

Kan facket hjälpa mig?

Vad kan facket hjälpa mig med? Facket kan hjälpa dig som behöver råd och stöd kring frågor som handlar om din anställning. De flesta fackförbunden erbjuder en jourtelefon dit deras medlemmar kan ringa och ställa frågor och ta ditt ärende vidare. Du kan också få hjälp från din lokala fackförening på din arbetsplats.

Vad kan facket förhandla om?

Det kan gälla större investeringsbeslut, långsiktiga beslut om arbetsorganisationen, personalpolitiska frågor, inrättande av arbetslokaler eller röra sociala frågor som anses vara en viktigare förändring. Även beslut som en facklig organisation typiskt sett vill förhandla ska omfattas av förhandlingsskyldigheten.

Vilken betydelse har fackföreningen när det gäller lönesättning?

Fackföreningen sluter samman arbetstagare från ett visst yrkesområde eller arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. En fackförening kan till exempel hjälpa arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler angående anställning, avskedande och arbetsmiljö.

Sveriges olika fackföreningar och fackförbund

Om facket inte fanns

Jakten på makten – Avsnitt 1: Vad är grejen med facket?

Lämna en kommentar