Vad är fackförening?

Vad är en fackförening enkel förklaring?

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren.

Är fackföreningar politiska?

SAC står fri från alla intressen utanför medlemmarna. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, statliga myndigheter eller arbetsköparna. Vi ingår inga allianser som äventyrar medlemmarnas möjligheter att bedriva den fackliga verksamheten så som de önskar. Hos SAC är medlemmarna suveräna.

Vilka är anslutna till fackföreningar?

Exempel på sådana fackförbund är Lärarförbundet, Vårdförbundet, Journalistförbundet, Sveriges ingenjörer och Ledarna. För att lättare välja fackförbund kan det vara bra att titta på vilken centralorganisation som företräder ditt yrke inom en särskild sektor.

Hur arbetar facket?

Vad gör facket? Fackets uppdrag är att driva sådana frågor som deras medlemmar tycker är viktiga. Det kan handla om löner, semesterregler, pensionsavtal, kollektivavtal, arbetsmiljö och säkerhet, jämställdhet, villkor, jämställdhetsfrågor och mycket mer. Facket ska finnas på arbetstagarens sida och vara dennes röst.

Vad gör en fackförening för medlemmarna?

Fackföreningen sluter samman arbetstagare från ett visst yrkesområde eller arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. En fackförening kan till exempel hjälpa arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler angående anställning, avskedande och arbetsmiljö.

Vad är en arbetsgivarorganisation?

Genom arbetsgivarorganisationer kan du som arbetsgivare få stöd och hjälp i olika frågor som rör arbetsmarknaden. En arbetsgivarorganisation är arbetsgivarnas motsvarighet till facket. Syftet med arbetsgivarorganisationer är att arbetsgivarna går samman och organiserar sig för att möta de krav som fackförbunden har.

Vilka är det tre stora Fackföreningsrörelserna i dagens Sverige?

Vi har avgränsat oss till de tre största centralorganisationerna i Sverige, LO, SACO och TCO.

Vad är fackets roll idag?

Ett medlemskap i facket ger dig alltså en trygghet både ekonomiskt och juridiskt och arbetsrättsligt. Du har alltid någon att vända dig till om du behöver råd och stöd när det gäller ditt jobb, avtal, lagar, arbetsmiljö och rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare.

Vad är en fackförening industriella revolutionen?

Fackföreningar kan spåras tillbaka till 1700-talets Västeuropa, där samhället i kraftig fart omvandlades från ett jordbrukssamhälle med hantverksbaserad produktion till en kultur som formades av den första industriella revolutionen.

Kan man se om någon är med i facket?

Arbetsgivare får som huvudregel inte kränka föreningsrätten. Detta innebär dock inte att arbetsgivaren aldrig har rätt att fråga sina anställda om dessa är fackligt anslutna eller inte. Avgörande för rätten till frågan om en anställd är fackligt ansluten eller inte beror på syftet med utfrågningen.

Vilka förbund är med i Saco?

 • Akademikerförbundet SSR. Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. …
 • Akavia. …
 • DIK. …
 • Fysioterapeuterna. …
 • Kyrkans Akademikerförbund. …
 • Lärarförbundet. …
 • Lärarnas Riksförbund. …
 • Naturvetarna.

Får arbetsgivaren fråga om man är med i facket?

Arbetsgivaren måste alltså fråga arbetstagarna om facklig tillhörighet. Om arbetstagaren vägrar att berätta för arbetsgivaren om han eller hon är medlem i någon fackförening, kan arbetsgivaren utgå från att arbetstagaren inte är medlem i någon fackförening. Men glöm inte säkra bevisningen.

Hur går en förhandling med facket till?

Förhandla innan beslut

Du måste inleda förhandlingarna med facket innan du fattar beslut i sakfrågan. Du ska i god tid före förhandlingen skriftligen informera facket om vad förhandlingarna ska handla om. Du ska också ta fram och presentera ett motiverat förslag till en lösning på problemet.

Vad kan facket hjälpa dig med?

Facket kan hjälpa dig som behöver råd och stöd kring frågor som handlar om din anställning. De flesta fackförbunden erbjuder en jourtelefon dit deras medlemmar kan ringa och ställa frågor och ta ditt ärende vidare. Du kan också få hjälp från din lokala fackförening på din arbetsplats.

Vad kan facket hjälpa med?

Vad kan facket hjälpa till med?
 • Ett bättre kollektivavtal för ditt arbetsområde.
 • Löneförhandling.
 • Förhandling om frågor som rör arbetsmiljön.
 • Juridiskt stöd och rådgivning i en konflikt med arbetsgivaren.
 • Inkomstförsäkring vid arbetslöshet som inte täcks av A-kassa.

Om facket inte fanns

Fackföreningar och fackförbund

Fackföreningar

Lämna en kommentar