Vad är fällknivsverkan?

Fällknivsverkan uppstår om bilens hjul bromsas före släpvagnens, exempelvis på halt väglag. Det som händer är att släpvagnen och bilen viker sig som en fällkniv.

Vad kan orsaka en Fällknivsverkan?

Fällknivsverkan kan uppstå när du kör bil med tillkopplad släpvagn (eller husvagn). Fällknivsverkan orsakas av att bilen bromsar bättre än släpet. Resultatet blir att släpet glider åt sidan och ”viker ihop sig” mot sidan av bilen (som när du fäller ihop en fällkniv).

När är risk störst för Fällknivsverkan?

Fällknivsverkan är när ett fordon med tillkopplat släp viker sig som en fällkniv så att släpets bakända kanar åt sidan. Fällknivsverkan kan uppstå när ett fordon bromsas bättre än det tillkopplade släpet. Risken är extra stor vid halt väglag – speciellt i nedförsbackar och i kurvor.

Vad innebär så kallad Fällknivsverkan?

Vad är fällknivsverkan? Fällknivsverkan kallas det när bilen och släpvagnen viker sig som en fällkniv. Risken för fällknivsverkan är störst vid halt väglag när din släpvagn har dåliga bromsar. Om bilens hjul bromsas före släpvagnens hjul, blir det ett hårt tryck bakifrån från släpvagnen, och då kan fällknivsverkan ske.

På vilket sätt kan du minska risken för Fällknivsverkan när du kör en personbil med tillkopplade släpvagn i vinterväglag?

Genom att placera lasten på släpvagnen längst fram. Genom att placera lasten på släpvagnen längst bak. Genom att undvika motorbromsen och istället bromsa hårt när det behövs.

Hur långt får det sticka ut bakom bilen?

Bilens maxlast får inte överskridas och lasten får inte täcka registreringsskylten. Fordonets totala bredd får inte överskrida 260 cm och lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter.

Vilken avgas bidrar till försurning?

Försurning av mark och vatten och övergödning av miljöer på land och i kustnära hav orsakas till stor del av samma föroreningar: svavel, kväveoxider och ammoniak.

Var är det störst risk att dödas eller skadas svårt?

Vägar med höga hastigheter och utan mitträcke är de absolut farligaste vägarna att köra på. Höga hastigheter innebär höga risker. När det går fel, går det väldigt fel och konsekvenserna blir förödande. Avsaknaden av mitträcke innebär också en stor fara, med hjälp av mitträcke kan de mest dödliga olyckorna undvikas.

Vad kan försämra det perifera seendet?

Periferiseende. De resterande 98–99 % av synfältet kallas periferiseendet. Här kan du uppfatta att något händer, men du måste oftast vrida blicken och kontrollera med direktseendet exakt vad som händer. Periferiseendet försämras av alkohol och trötthet.

Var är det störst risk för halka?

I korsningar där många bilar kör kan snön packas hårt och bilda isvägar. Vid broar och viadukter är det ofta större risk för halka eftersom kylan kommer både underifrån och uppifrån. Dessa ställen fryser ofta till tidigare än resten av vägen. På skuggiga delar av vägen kan det finnas fläckvis halka.

Vad medför alltför lågt kultryck för ekipagets köregenskaper?

Lågt kultryck beror oftast på att du lastat för mycket långt bak på släpet vilket gör att den inte har lika bra grepp på vägen och därför ökar vältningsrisken. Lågt kultryck kan innebära körförbud på ekipaget. Högt kultryck beror på att man har lastat för mycket långt fram på släpvagnen.

Vad är sant om motorvärmare?

Motorvärmaren gör nytta nästan året om, motorvärmaren är effektiv ända upp till 10 plusgrader. Motorvärmaren minskar avgasutsläppen kraftigt på korta sträckor och bensinförbrukningen blir också lägre. Dessutom minskas slitaget på motorn när du använder motorvärmare.

Hur kollar man att Bromsservon fungerar?

Kontrollera bromsservon

För att testa bromsservon, kan du innan du startar motorn, pressa ner (pumpa) bromspedalen några gånger tills den känns stum. Starta därefter motorn medan du håller bromspedalen nedpressad och du kommer känna att pedalen mjuknar och sjunker lite.

I vilken situation ska du vara uppmärksam på att det kan vara halt?

Det kan vara halt på sommaren både när solen skiner och i samband med regn. När det är riktigt varmt och soligt så kan tjära tränga upp ur asfalten vilket gör vägen hal. När det regnar efter en tids värmebölja så kan det bildas en hal hinna på vägen som består av damm, avgaser, oljerester och däckavlagringar.

Måste alla däck på en bil vara av samma typ?

Alla däck ska vara av samma typ

Alla däck på ett fordon ska vara av samma typ. Ett fordon ska alltså bara ha diagonaldäck, radialdäck, sommardäck, vinterdäck eller dubbdäck.

Vilken är den högsta totalvikten en lätt lastbil får ha?

Lätt lastbil har en totalvikthögst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp.

Kultryck, Köra med Släpvagn & Fällknivsverkan (Släpvagn del 3)

Polisen – Om lastning på släpvagnar

Trafikförsäkring, Halvförsäkring & Helförsäkring Förklarade (Körkortsteori)

Lämna en kommentar