Vad är ferritin?

Vad räknas som lågt ferritin?

Referensvärdena för ferritin varierar mellan laboratorierna. Om S-Ferrit hamnar under 20 mikrogram per liter (µg/l), talar man om järnbrist och risk för anemi. Vid olika inflammationer kan ferritinvärdet öka trots små järndepåer. Ett ferritinvärde inom referensvärdet utesluter med andra ord inte järnbrist.

Vad innebär högt Ferritinvärde?

Vad innebär det om man har ett förhöjt ferritinvärde? Vid onormalt höga värden kan du lida av ett tillstånd som heter hemokromatos. Det innebär att kroppen lagrar för mycket järn. Hemokromatos är en ärftlig sjukdom där kroppens förmåga att reglera järnupptaget från tarmen är störd.

Varför får man lågt ferritin?

Mängden ferritin i blodet visar hur mycket järn du har i kroppen och låga värden kan innebära att du lider av järnbristanemi. Ofta tas också andra prover för att bedöma orsaken till blodbristen, som exempelvis sänka, CRP (C-reaktivt protein), MCV (medelcellvolym) eller avföringsprov.

Hur behandlas lågt ferritin?

Förstahandsvalet vid konstaterad järnbristanemi är järntabletter per oralt. Den dos som finns i tabletten är anpassad till att ge en effektiv behandling då upptaget av järn i tarmen är en begränsande faktor. Vid järnbristanemi absorberas 20–25 procent av given dos, vid järnbrist utan anemi är den cirka 10 procent.

När är Järnvärdet lågt?

Normalt har kroppen extra järn lagrat i levern, mjälten och benmärgen att ha som reserv, till exempel vid en blödning. Om kroppen har slut på järnreserverna och därmed inte kan tillverka tillräckligt med Hb, faller blodvärdet. Detta kallas för järnbristanemi, eller lågt blodvärde på grund av järnbrist.

Hur sänker man Ferritinvärdet?

Ferritinvärdet, som är ett mått på kroppens järndepåer, används för att följa behandlingseffekten. Personer med ärftlig hemokromatos bör också undvika intag av höga doser C-vitamin, större mängder rött kött och lever eftersom detta kan leda till ökad inlagring av järn.

Vad händer om man har för mycket järn i kroppen?

Hemokromatos är en ärftlig leversjukdom som leder till att man tar upp för mycket järn från födan och som efter många år kan leda till järnöverskott i kroppen. Man måste ärva anlaget från båda sina föräldrar för att utveckla hemokromatos.

Är det farligt att ha för högt Järnvärde?

Höga halter järn i kroppen under längre tid är skadligt och kan orsaka blodproppar, högt blodtryck, försämrad produktion av könshormoner, leverskador, benskörhet och försämrad sköldkörtelfunktion. Skador som med tiden kan bli livshotande.

Vad är skillnaden på järnbrist och blodbrist?

Då beror det på att du inte får i dig tillräckligt med järn med maten. Blodbrist kan också orsakas av tumörer i tarmen eller magen, kroniska tarmsjukdomar, magsår och stora blödningar vid till exempel olyckor. Blodbrist på grund av blödning leder till järnbrist, eftersom de röda blodkropparna innehåller mycket järn.

Hur lång tid tar det att öka Järnvärdet?

Upptaget från tarmen beräknas till 1–10% per järntablett. Omkring 95% av järnet passerar genom tarmarna utan att göra någon nytta, vilket leder till biverkningar som illamående, förstoppning eller diarré. Det tar lång tid att bygga upp sina järnförråd med tabletter, omkring 6 månader.

Vad ska man äta när man har järnbrist?

Ät rött kött då och då

Ät gärna lite rött kött ibland, då hemjärnet i köttet hjälper upptaget av icke-hemjärnet i den vegetabiliska kosten. Vegetarian? Ät mycket bönor, linser och ärtor. Fullkornsprodukter, aprikos, persika, spenat och banan är andra järnrika livsmedel.

WHAT IS FERRITIN BLOOD TEST?

Everything You Need to Know: Ferritin Test

Vilka värden bör vi ha av järn, ferritin och Hb efter överviktsoperation?

Lämna en kommentar