Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi (FM) är ett smärtsyndrom som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta och ömhet. Långvarig smärta kan ses som ett symtom på annan underliggande patologi (t ex artros), eller klassificeras som ”primär”, d v s utgöra en sjukdom i sig själv1,2.

Hur vet man om man har fibromyalgi?

Vid fibromyalgi har du en utbredd smärtproblematik

Smärtan måste finnas på flera olika ställen i kroppen för att du ska kunna få diagnosen fibromyalgi. Ofta kan det göra mer ont i vissa kroppsdelar än andra. Det vanligaste är att du har ont i nacken, axlarna och i nedre delen av ryggen. En del har också ont i lederna.

Vad triggar fibromyalgi?

Orsaker till fibromyalgi

Smärtsyndromet kan till exempel utvecklas efter en specifik smärtproblematik någonstans i kroppen. Men besvären kan också utlösas av exempelvis traumatiska händelser, som påverkat dig fysiskt eller psykiskt. Besvär som ger en ökad sårbarhet för sjukdomen: långvarig, lokal smärta.

Vad krävs för att få diagnosen fibromyalgi?

Smärta och ömhet sitter främst i musklerna. Du kan även uppleva en ökad smärtkänslighet till exempel av tryck och beröring. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor, men även män drabbas. Av dem som får diagnosen fibromyalgi är ungefär 80 % kvinnor.

Kan man bli av med fibromyalgi?

Fibromyalgi går att lindra men inte bota. Exakt vad som händer i kroppen vid fibromyalgi är det ingen som vet, och därför går den inte att bota. Varken muskler eller leder blir skadade av sjukdomen. Många lär sig med åren att lindra värken och hantera sjukdomen och vissa blir helt av med besvären.

Hur vet man om man har reumatism?

Du kan känna dig stel och öm när du rör dig, särskilt på morgonen. Du kan få värk i lederna på båda sidor av kroppen, speciellt i de mindre lederna i händerna och fötterna. Dina leder kan bli svullna och ömma. Ibland kan de även bli varma och röda vid kraftig inflammation.

Vad ska man undvika när man har fibromyalgi?

En del undviker rött kött, en del gluten, en del potatisväxter. Viktigt är att se till att man får tillräckligt med spårämnen och vitaminer, speciellt viktigt är det med tillräckligt intag av vitamin D.

Hur länge varar ett fibromyalgi skov?

Smärtan beskrivs som en konstant, dov smärta som har varat i åtminstone tre månader. Den är mer diffus än vanlig muskel- och ledsmärta och flyttar runt i kroppen. Vid fibromyalgi finns smärtan på båda sidor av kroppen och både ovanför och unedanför midjan.

Vad säger Försäkringskassan om fibromyalgi?

Det finns också många exempel på att beslut om godkänd arbetsskada dragits in när personer senare fått diagnosen fibromyalgi. Det är en allmän tendens att Försäkringskassan allt oftare ifrågasätter de sjukintyg som behandlande läkare skriver. Detta har medfört att många förlorat sin ersättning.

Vad är Tenderpoints?

Patienter med FM har en generellt ökad smärtkänslighet för tryck, tender points används för att undersöka detta på ett standardiserat sätt. Smärta vid digital palpation av minst 11 av 18 punkter med en kraft motsvarande ca 40 N/cm² (ca 4 kg), s k tender points.

Vad är skillnaden mellan fibromyalgi och myalgi?

Med fibro avses bindvävnad och med myalgi muskelsmärta. Fibromyalgi är således ett tillstånd där patienten av okänd anledning lider av smärta i muskler, bindväven och runt det bindvävshölje som omger musklerna.

Är fibromyalgi reumatism?

De vanligaste reumatiska sjukdomarna är ledgångsreumatism, ryggradsreumatism, nötningsreumatism samt mjukdelsreumatism (fibromyalgi). Den vanligaste av de reumatiska bindvävssjukdomarna är systemisk lupus erythematosus (SLE). Indelningen av de olika sjukdomarna är oklar eftersom de ger ungefär samma diagnos.

Dr Mikael: Alla dessa symptom kan man få vid fibromyalgi – Nyhetsmorgon (TV4)

Professor Eva Kosek om fibromyalgi: ”Vi har sett tecken på inflammation i h… – Malou Efter tio (TV4)

Vad är Fibromyalgi och vad gör man åt det

Lämna en kommentar