Vad är filadelfiakyrkan?

Vad betyder Filadelfia?

Filadelfia (grekiska: Φιλαδέλφεια) är ett ursprungligen grekiskt namn (bildat av φιλíα ’kärlek’ eller ’vänskap’ och ἀδελφός ’broder’) använt på städer och byar runt om i världen från antiken och framåt.

Vad är en pingstkyrka?

Människans högsta syfte är att leva till Guds ära. I den svenska pingströrelsen (men inte alltid internationellt) bekänner man sig till den klassiskt kristna tron på Gud som Fader, Son och Ande, eller treenigheten som den kallas inom teologin.

Vad tror pingströrelsen på?

Inom Pingströrelsen tror man på så kallad helbrägdagörelse. Det innebär att de är övertygade om att förböner och handpåläggning kan hjälpa en troende människa att bli fri från en sjukdom. Pingstvännerna bedriver ett omfattande socialt arbete bland alkoholister och narkomaner.

Hur gå ur Pingstkyrkan?

Du kan tillhöra både Svenska kyrkan och Pingst men då får du betala dubbla avgifter. Vill du undvika detta så måste du gå ur Svenska kyrkan. Detta skall göras skriftligt senast den 31 oktober, till din församling i Svenska Kyrkan.

När byggdes Filadelfiakyrkan?

2 november 1930

Vad är speciellt med equmeniakyrkan?

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för gemenskap. Sång och musik har en viktig plats i Missionskyrkans verksamhet.

Vad får pingstvänner inte göra?

Det var en tid då man som pingstvän inte fick gå på bio, inte dansa, inte ha sex före äktenskapet.

Är nattvarden?

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande av den sista måltiden som Jesus åt med sina lärjungar kvällen före korsfästelsen. För den troende är nattvarden en konsekvens av att Gud genom Jesus blev människa. Inkarnationen fortsätter i nattvarden.

Vad gör man på pingstdagen?

Anden gav dem kraft och ord att gå ut och predika och det blev början på den kristna kyrkans grundande. Under pingsten pryddes kyrkorna med lövruskor och ljus, och nattvardsbarnen – konfirmanderna – gick fram för första gången. I något äldre tradition är pingsten en offerhögtid.

Vilka kyrkor finns i Sverige?

Frikyrkosamfunden i Sverige
  • Equmeniakyrkan.
  • Evangeliska Frikyrkan.
  • Frälsningsarmén.
  • Pingst – Fria församlingar i samverkan • SvenskaAlliansmissionen.
  • Vineyard Norden.
  • Adventistsamfundet (observatör)
  • Trosrörelsen (observatör)

Hur blir man pastor i Pingstkyrkan?

För att bli pastor inom Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan eller Pingst – fria församlingar i samverkan finns en fyraårig teologisk ledarutbildning vid Akademi för Ledarskap och Teologi. För att bli pastor i Equmeniakyrkan ska man normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS).

När dras kyrkoskatten?

Kyrkoavgiften är en möjlighet att, via skattsedel, ge ekonomiska medel till trossamfund i Sverige. Det innebär att arbetsgivaren gör ett förhöjt skatteavdrag i samband med löneutbetalningen och att Skatteverket sedan betalar ut medlemsavgift till trossamfundet.

Hur ser jag om jag betalar kyrkoavgift?

Om du undrar hur mycket du betalar i begravningsavgift så kan du ta en titt på din deklarationsblankett. På denna blankett så står det både om du betalar kyrkoskatt och hur mycket du betalar i begravningsavgift.

Hur mycket kostar det att vara med i Svenska kyrkan?

I genomsnitt betalar du cirka 1 % av din inkomst i kyrkoavgift. Det innebär att om du har 300 000 kr i årsinkomst så går 3 000 kr till kyrkan. 3 000 kr du kan spara in alltså.

Vad är sann andlighet? – Niklas Piensoho

Filadelfiakyrkan renoverad – se bilderna från nya kyrkan

Vad skulle Jesus säga till president Putin? – Niklas Piensoho

Lämna en kommentar