Vad är filosofi?

Var är filosofi?

filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen. Ordet filosofi kommer från grekiskan och betyder ’kärlek till vishet’. Att filosofera handlar om att kritiskt granska och tänka över frågor som inte har några självklara svar.

Vad är syftet med filosofi?

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens.

Vad består världen av filosofi?

Idévärlden inom filosofi och metafysik

I Platons världsbild har tanken på en idévärld en central roll. Idévärlden är enligt Platon den sanna verkligheten och sinnevärlden, alltså den värld människan kan uppfatta med sina sinnen, är bara en skugga eller en blek kopia av idévärlden.

Hur filosoferar man?

Att filosofera är att titta på något med förundran, att gå bortom de förutfattade meningarna. Kanske hittar man inga svar utan snarare fler frågor. Men genom att skapa en struktur av de tankar som uppstår skapas ändå en visdom kring det man undersökt. Och att veta att man inte vet, är också viktigt att veta.

Vad är en filosofisk fråga?

Filosofi är något lika aktuellt som evigt, något lika praktiskt som teoretiskt och något lika vardagligt som extraordinärt. Filosofi handlar om alla de frågor som de flesta någon gång i livet ställer sig. Frågor så som: ”vad är verkligt?”, ”vad kan vi veta?”, ”vad är meningen med livet?” och ”vad är rätt och fel?”.

Vad krävs för att bli filosof?

Har man tagit examen i fysik så är man fysiker. Och har man läst filosofi så har man fått de grundläggande kunskaperna, då kan man kalla sig filosof, resonerar Ingar Brinck.

Vad lär man sig i filosofi 1?

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former.

Är filosofi 1 svårt?

Filosofi 1 är en mycket intressant kurs om man tycker det är intressant att fundera över livsfrågor, etik, moral, existens och så vidare. Den öppnar många intressanta perspektiv.

Vilka program har filosofi?

Programöversikt. Filosofi A : filosofins historia, kritiskt tänkande, etik, kunskapsteori. Filosofi B: politisk filosofi, metafysik, metaetik, samhällsvetenskapernas vetenskapsteori. Samhällsvetenskapliga studier, till exempel sociologi eller statsvetenskap.

Vad är Sokrates stora bidrag till Filosofihistorien?

ca 470–399 f.Kr. Bland alla personligheter i filosofihistorien är det Sokrates framför andra som fått utgöra sinnebilden av en filosof. Hans renommé vilar inte på filosofiska skrifter, faktum är att han aldrig skrev ned något, utan på hans levnadssätt och hans inflytande på människorna i Aten.

Vem var den första filosofen?

Thales (ca 625-545 f.Kr.) betraktas traditionellt som den första filosofen. Han levde i den joniska staden Miletos. Thales var naturfilosof, vilket betyder att han sysslade med en primitiv, spekulativ form av naturvetenskap.

Vad gjorde Platon?

Platon (grekiska: Πλάτων, Plátōn), född 428 f.Kr. i Aten, död 348 f.Kr. i Aten, var en klassisk grekisk filosof, matematiker och författare. Han är antagligen den mest inflytelserika personen inom västerländsk filosofi.
Platon
Intressen Retorik ⋅ konst ⋅ litteratur ⋅ epistemologi ⋅ rättvisa ⋅ dygd ⋅ politik

7 rader till

Hur är det att studera filosofi?

När du studerar filosofi får du en svårmatchad träning i ett grundläggande kritiskt tänkande. Ett tänkande som enkelt går att tillämpa inom de flesta områden. Filosofiska studier passar utmärkt som ett komplement till nästan alla studier och all slags forskning.

Vad är ett filosofiskt samtal?

I ett filosofiskt samtal försöker man gemensamt besvara en viss fråga, genom att pröva olika idéer och presentera argument för och emot olika ståndpunkter. Frågan väljs tillsammans vid varje tillfälle.

Vad är filosofi?

Vad är filosofi

Filosofi: Immanuel Kant

Lämna en kommentar