Vad är flexibel?

Ordet flexibel är en synonym till reglerbar och rörlig och kan bland annat beskrivas som ”som kan anpassas efter omständigheterna”. Ordet är motsatsen till rigid. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av flexibel samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad innebär att man är flexibel?

Flexibilitet betyder en förmåga hos personer, maskiner och organisationer att anpassa sig till alla förändringar i förutsättningarna för verksamheten. Oförmåga att anpassa sig till förändringar innebär ökade kostnader och lägre effektivitet.

Varför ska man vara flexibel?

Positiv inverkan av ett dynamiskt arbetsliv

Genom att ha ett mångsidigt arbete, kan du utföra olika arbetsuppgifter. Det bidrar till att du utvecklas, både som person och i rollen som förvärvsarbetare. Men det är inte vad de flesta tänker på när de tillskriver fördelar med ett fritt arbete.

Vad är flexibelt arbetssätt?

Flexibelt arbetssätt, vad innebär det i praktiken? I korthet går det ut på att främja en flexibel arbetsmiljö där kvalitet i leverans och prestation är i fokus istället för hur många timmar medarbetaren spenderar på kontoret.

Vad är en flexibel arbetsplats?

Det börjar med en inledande dialog mellan medarbetare och närmaste chef där man pratar igenom önskemål och förväntningar. Utgångspunkten är att båda parter värnar om bolagets intressen. Flexibelt arbetsliv innebär att medarbetaren, utifrån sina och teamets arbetsuppgifter, kan bestämma var och när hen önskar arbeta.

Vad menas med distansarbete?

Distansarbete är ordinarie arbetsuppgifter som utförs av en anställd på en plats som är geografiskt skild från arbetsplatsen (i bostaden).

Korta, flexibla kurser för branschutveckling – vad innebär det?

Vad är din företagsdröm? – Mynt

Presenterar VIVARES – Ljusstyrning, enkel och flexibel

Lämna en kommentar