Vad är folkhögskola?

Vad motsvarar folkhögskola?

Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till att studera på Komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till samma behörigheter som på Komvux/gymnasieskolan.

Hur fungerar folkhögskolor?

De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera. Människor deltar av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta.

Varför går man på folkhögskola?

Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvi- llkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsam- mans folkhögskolan – du är med och skapar din egen utbildning!

Vem kan studera på folkhögskola?

Två krav för grundläggande behörighet
  • Du kan studera tre år på folkhögskola.
  • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
  • Du kan studera två år på folkhögskola om du är färdig med grundskolan och har minst två års erfarenhet från arbetslivet.

Vad är allmän kurs folkhögskola?

Allmän kurs på gymnasienivå kan den studerande få grundläggande behörighet för att studera vidare på hög skola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymansiala yrkesutbildningar. Hur länge den studerande går på Allmän kurs beror på förkunskaper och mål med studierna.

Vad är det för skillnad på komvux och folkhögskola?

komvux kan du komplettera dina betyg med ämnen som du saknar helt, men även läsa upp ämnen som du redan har betyg i och som du vill höja. På allmän kurs på Folkhögskola kan du däremot bara läsa in och upp kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen som till exempel svenska, matematik och engelska.

Hur ser folkhögskolans betygssystem ut?

Folkhögskolor ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget system. Studerar du på Allmän kurs i minst ett år kan du få ett studieomdöme. Det är en siffra 1-4 som är en bedömning av din studieförmåga. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Hur drivs en folkhögskola?

En utbildningsform för vuxna

Folkhögskolan är en utbildningsform som främst riktar sig till vuxna. Det finns 155 folkhögskolor i Sverige i dag. 113 av dem drivs av idéburna organisationer, och 42 drivs av regioner. Folkhögskolan utgör, tillsammans med de tio studieförbunden, den organiserade folkbildningen i Sverige.

Är folkhögskola dåligt?

Mellanår på folkhögskola är en ekonomisk mardröm och man förbinder sig till att betala för hela året trots att man skulle hoppa av mitt i. Ett år på folkhögskola kan kosta allt mellan 1500-3500€ beroende på var man studerar. Man förbinder sig inte till ett helt år utan betalar i rater.

Kan man få gymnasieexamen på folkhögskola?

Detta beror på att folkhögskolan inte sätter betyg i enstaka kurser. Du kan därför inte ett komplett gymnasiebetyg genom att studera på folkhögskola. Det går därmed inte bli grundläggande behörig enligt gymnasieskolans modell genom att studera på folkhögskola.

Är folkhögskola och högskola samma sak?

Du som är över 18 år och uppåt är välkommen att studera på Folkhögskola i Sverige. På Folkhögskola kan du både komplettera dina gymnasiebetyg och läsa kurser på eftergymnasial nivå. För eftergymnasiala kurser gäller samma förkunskapskrav som för högskolan, däremot ger inte folkhögskolan några akademiska högskolepoäng.

Vad kan man bli efter folkhögskola?

Andra yrken som man kan utbilda sig bl a genom studier på en folkhögskola är ex. Stödpedagog, Behandlingsassistent, Journalist och Tolk. Till de allmänna kurserna finns inga speciella inträdeskrav. Till de mer specialiserade kurserna ställs det ibland krav på erfarenhet eller arbetsprov.

Är man student på folkhögskola?

Studentrabatter på folkhögskola

Om du läser på folkhögskola så kan du få rabattkort från Studentkortet och/eller Mecenat. På vissa folkhögskolor så skickar skolan in informationen åt dig, och ibland behöver du ansöka själv via www.studentkortet.se samt www.mecenat.se.

Är folkhögskola CSN berättigad?

Ja. När du studerar en kurs längre än tre veckor på folkhögskola har du möjlighet att få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Hur mycket pengar du får och hur länge du kan få det beror på olika saker, till exempel hur gammal du är eller hur länge du har studerat tidigare. Läs mer om Studiestöd (CSN).

Hur gammal måste man vara för att studera på folkhögskola?

Folkhögskolan är i huvudsak till för vuxna som är 18 år eller äldre, och passar många som av olika anledningar exempelvis inte har avslutat gymnasieskolan.

Vad är folkhögskola?

A brief introduction to the Danish folk high school

Folk High Schools Explained

Lämna en kommentar