Vad är förkortning?

Vad står förkortningen för?

Förkortningar kan vara en förkortad version av ett ord där de sista bokstäverna i ett ord tas bort (till exempel adj. för adjektiv eller ordf. för ordförande). Akronymer är en förkortning där varje bokstav står för det första ordet i en fras.

Hur förkortas tex?

Använder du inte punkter ska du använda mellanrum. Om du förkortar ´till exempel´ ska förkortningen skrivas t. ex. eller t ex och inte tex.

Hur skriver man förkortning till exempel?

Till exempel kan förkortas på två sätt:
  1. t. ex.
  2. t ex.
16 maj 2016

Var god se förkortning?

Förkortningar
AB aktiebolag adress
W watt vardag, vardaglig
VD verkställande dir. var god
v.g.v. var god vänd värnpliktig
vVD vice VD även

86 rader till

Vad betyder ILR?

ILR (Implantable Loop Recorder) är ett samlingsnamn för en implanterbar hjärtmonitor. Den vanligaste orsaken att man får en ILR är vid en svimningsutredning. Ibland behöver patienter också en ILR-implantation för att screena förmaksflimmer efter en stroke.

Vad är förkortningen för VSG?

vsg för info (vsg står för varsågod) kan man skriva om man just har talat om något extra ointressant.

Hur skriver man tex i text?

Det rätta svaret är att förkortningen för till exempel stavas t. ex. Förkortningen stavas inte tex. Det anses även korrekt att skriva t ex.

Hur förkortar man telefonnummer?

Telefonnummer. Telefonnummer förkortas Tfn/tfn (utan punkt). Mobilnummer förkortas Mobil/mobil.

Hur förkortar man förpackning?

FP: Är en förkortning av förpackning och värdet i kolumnen anger antalet artiklar per förpackning. I exemplet ovan hittar du artikel 790-353. I kolumnen FP står det ”10 ST” vilket innebär att en förpackning innehåller 10 st lådor.

Vad betyder 500 tkr?

Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T. ex. så redovisas ”10 000 kr” som ”10 tkr”.

Hur skriver man PS och DS korrekt?

Post scriptum (lat. som betyder ”efterskrift”), P.S. (även ofta förkortat som ps eller PS), är text som lagts till efter signaturen i ett brev eller liknande meddelande. Post scriptum efterföljs ibland av DS (eller ds). Det är en svensk konstruktion som står för densamme.

Hur skriver man en miljon?

En miljon (1 000 000 eller 106), i äldre svenska stavat million, är det tal som också kan skrivas med en etta följt av 6 nollor: 1 000 000 = 106.

Hur förkortar man månaderna?

Svar: Normalt är det bara de långa månadsnamnen som förkortas, och förkortningarna är då jan., febr. (feb.), aug., sept. (sep.), okt., nov., dec. De korta namnen mars, april, maj, juni och juli skrivs i allmänhet ut.

Vad är FRP?

bridges made of fiber reinforced composites FRP. marknaden för lätta broar tillverkade av fiberkomposit FRP.

Hur förkortar man miljoner svenska kronor?

Fråga: Hur förkortar man miljoner och miljarder? Svar: Vi rekommenderar mn respektive md enligt Svenska skrivregler. Förkortningen milj. för miljoner ska helst inte användas, eftersom den kan tolkas som både miljoner och miljarder.

Förkortningar

Förlängning och förkortning av bråk

7 – Bråk – Förkortning

Lämna en kommentar