Vad är förskjuten arbetstid?

Obekväm arbetstid innebär att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Begreppet ”obekväm arbetstid” används dock vanligtvis inte i Unionens kollektivavtal , utan där benämns det ofta ”förskjuten arbetstid”.

Vad ger förskjuten arbetstid?

Ersättningen är 32,30 procent av din timlön per timme. Dessutom får du de två första arbetsdagarna en förhöjning. Vid arbete på ledig dag är ersättningen 96,60 procent av din timlön per timme. Vid arbete på ordinarie arbetsdag är ersättningen 48,45 procent av din timlön per timme.

Hur mycket extra tjänar man på röda dagar?

Måndagar till fredagar börjar OB tillägget från klockan 20.00 till 06.00 nästföljande dag. Lördag, midsommar- jul- och nyårsafton börjar OB tillägget från klockan 16.00 till 06.00 nästföljande dag. Söndag och helgdag (röda dagar) börjar OB ersättningen från klockan 06.00 till 06.00 nästföljande dag.

Får man ob vid kvalificerad övertid?

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Om du jobbar utöver din ordinarie arbetstid ska du också ha extra ersättning.

Hur räknas övertidsersättning ut?

I de flesta avtal är övertidsersättningen månadslön delat i 72 för varje timme efter klockan 20.00 på kvällar och på helger. Om både din arbetsgivare och du vill, så kan övertidsersättningen istället tas ut i form av kompensationsledighet med 2 timmar för varje timme.

Vad är tidsförskjutning?

Om din chef beslutar att tidigarelägga eller senarelägga ett helt arbetspass som ingår i ordinarie arbetstid utan att du har begärt det kallas det för tidsförskjutning.

Hur mycket får man när man blir Inbeordrad?

Arbetar du deltid och blir inbeordrad, kan det bli fyllnadslön eller kvalificerad övertid beroende på när du ska arbeta. Du får arbeta maximalt 50 timmar övertid per månad och maximalt 200 timmar övertid per år. Därefter måste arbetsgivaren förhandla med ditt fackförbund för att du ska arbeta mer.

Är det dubbelt betalt på röda dagar?

Du får helglön för trettondagen, långfredag, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen som infaller på en vardag (måndag till fredag). Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton är fridagar.

Hur mycket är OB2?

Information om regler för OB-ersättning
Period Start OB-typ
Alla dagar 22:30 OB2
Helger och veckoslut 06:30 OB3
Helger och veckoslut 16:30 OB1 + OB3
Helger och veckoslut 22:30 OB2 + OB3

4 rader till

Vad gäller för röda dagar?

Om inget är reglerat i policy eller avtal gäller normal arbetstid under dag före röd dag och på klämdagar (en dag eller flera dagar som infaller mellan olika helgdagar). I vissa branscher finns det regler inskrivet i centrala kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till halvdag (halv arbetsdag) dag före röd dag.

Är övertid OB?

Obekväm arbetstid är inte samma sak som övertid. Du kan behöva arbeta övertid så att du hamnar innanför gränserna för obekväm arbetstid men då räknas det som en förlängning av din ordinarie arbetstid. Det innebär att du får övertidsersättning istället för ob-ersättning.

Vad är kvalificerad OB?

07.00 vardag närmast efter helgdagsaftonen e) all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag f) tid i övrigt mellan kl. 22.00 och 06.00 Det kvalificerade OB-tillägget är 74 kr. per timme.

När är det kvalificerad övertid?

Arbetstid som ligger i anslutning till ett arbetspass som har förlängts med två timmar räknas som enkel övertid. Skulle arbetspasset förlängas mer än så räknas efterkommande timmar som kvalificerad övertid och ska kompenseras högre.

Vad är en övertidstimme värd?

Inom större delen av den privata sektorn ersätts övertidsarbete mellan 06:00 och 20:00 med månadslön/94 per övertidstimme eller 1,5 timmar i kompensationsledighet. Övrig tid är ersättningen månadslön/72 eller 2 komptimmar per övertidstimme. Huvudregeln är att ersättning ska utgå i pengar, annars krävs överenskommelse.

Vad är Nödfallsövertid?

Nödfallsövertid är övertid och mertid som en arbetsgivare tar ut av arbetstagarna vid en naturkatastrof eller olyckshändelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse.

Hur mycket övertid är normalt?

8 § När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).

Johan förklarar – Ep1 – Förskjuten arbetstid

Arbetstidslagen

Vad får jag för OB — och andra frågor om arbetstid

Lämna en kommentar