Vad är fra?

Vad är FRA förkortning av?

Lagändringarna innebär i korthet att Försvarets radioanstalt (FRA), vilket regeringen bestämt, ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken.

Vad är FRA i USA?

Försvarets radioanstalt (FRA) har tillsammans med amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA utvecklat system för att göra dataintrång och installera spionprogram.

Vad gör man på FRA?

Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att Sverige ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. På FRA arbetar vi också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

Var finns FRA?

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet, med huvudkontor på Lovön, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 900 personer.

Har FRA?

FRA har vi teknik och kunskap för att upptäcka och följa skadlig kod från de mest avancerade angriparna. Det innebär att vi kan hjälpa till att höja säkerheten vid skyddsvärda verksamheter och lägga grunden för ett starkt cyberförsvar i Sverige.

Vad betyder Försvarsdepartementet?

Försvarsdepartementet (Fö) är ett departement inom det svenska Regeringskansliet med ansvar för totalförsvaret. Till departementets ansvarsområden hör det militära och det civila försvaret, säkerhetspolitik, plikttjänstgöring, frivilligorganisationer, Hemvärnet, den statliga räddningstjänsten samt kustbevakningen.

Är FRA en myndighet?

FRA:s underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska arbete. FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.

Hur är det att jobba på FRA?

FRA jobbar många experter med nischade kunskaper och projekt. Har du ett särskilt intresse får du möjlighet att fördjupa dig ännu mer i det du brinner för med unika, intressanta, utmanande och spännande arbetsuppgifter.

Vem granskar FRA?

Verksamheten på FRA granskas löpande av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun). Kontroller görs regelbundet av olika aspekter av verksamheten och att den följer regelverket. FRA granskas även av Integritetsskyddsmyndigheten, som främst granskar hanteringen av personuppgifter.

Hur kommer man in i lumpen?

Tre inriktningar – 1000 möjligheter

I Försvarsmakten kan du jobba som soldat, sjöman, officer, specialistofficer, reservofficer eller civilt. Du kan också engagera dig i Hemvärnet. Det är främst dina intressen och din förmåga som avgör vad du kan göra. Oavsett vad du väljer finns det många vägar och möjligheter.

Vad kan man bli i militären?

Försvarsmakten erbjuder många karriärvägar. Du kan arbeta som soldat, sjöman, officer eller civil. Du kan också gå med i Hemvärnet eller jobba deltid. Oavsett hur du engagerar dig kommer du att göra skillnad för Sverige.

Vad gör man som soldat?

Arbetsuppgifterna för soldater kan se väldigt olika ut, vissa arbeten kan vara fysiskt påfrestande som förflyttning eller stridsövningar medan andra uppgifter främst består av bevakning, spaning, tekniskt underhåll eller kommunikation via datorer.

Var ligger Försvarets radioanstalt?

FRA:s huvudkontor är beläget på Lovön väster om Stockholm.

Vad står NSA för?

National Security Agency som förkortas till NSA är USA:s nationella säkerhetsmyndighet och är där med en federal myndighet. Den nationella säkerhetsmyndigheten lyder under försvarsdepartementet. Deras syfte som de jobbar med är liknande som vi har i Sverige som Försvarets radioanstalt jobbar med, singalspaning.

Kan Signalspana?

Signalspaning eller som den också kan kallas Signalunderrättelsetjänst är en mycket viktig informationskälla för att vi i Sverige ska förstå vad som sker i omvärlden. Signalspaning är inget spioneri utan en verksamhet som i stort sett alla länder i varierande omfattning sysslar med.

Från frö till träd (Biologi) – Studi.se

Var kommer mjölken ifrån? | Arla Minior

Sverige måste skriva om FRA-lagen: ”Stor risk för integritetskränkning” – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar