Vad är frikort?

När patienten inom en 12-månadersperiod har betalat patientavgifter upp till högkostnadsskyddets tak på 1 200 kr ska ett frikort utfärdas. Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri öppen sjukvård under den tid som kvarstår av 12-månadersperioden. Frikortet är nationellt och gäller i alla regioner.

Var ser man om man har frikort?

Du kan se ditt frikort när du loggar in på 1177.se, och hur stor summa du har kommit upp i. Du behöver inte heller ha med dig ditt frikort på dina vårdbesök eftersom vårdgivaren kan se det i sina system.

Hur vet man om man har högkostnadsskydd?

Där kan du även se om du uppnått gränsen för att få frikort. Gå till www.1177.se och logga in. Välj Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster. Klicka på Högkostnadsskydd för öppenvård under rubriken Högkostnadsskydd.

Hur mycket ska man betala innan man får frikort?

Betalda patientavgifter ska skrivas in i patientens högkostnadskort. Då summan 1 200 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.

Kan jag se mitt högkostnadsskydd?

Via vår e-tjänst Läkemedelskollen kan du när som helst se den aktuella nivån du befinner dig på i ditt högkostnadsskydd. Du loggar in via e-legitimation och behöver vara över 18 år.

Har jag frikort Region Skåne?

När du har betalt 1200 kronor har du rätt att få ett frikort som gör att du inte behöver betala för fler besök. Frikortet gäller från det datum du uppnått 1200 kr. Frikortets giltighetstid räknas från det första betalda besöket på högkostnadskortet och 12 månader framåt.

Har jag frikort Västra Götaland?

När patienten inom en 12-månadersperiod har betalat patientavgifter upp till högkostnadsskyddets tak på 1 200 kr ska ett frikort utfärdas. Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri öppen sjukvård under den tid som kvarstår av 12-månadersperioden.

Hur mycket är Högkostnadskortet på medicin?

Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 400 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp.

Hur långt kvar till frikort?

Hur länge gäller mitt frikort? Svar: Perioden för frikort börjar dagen du betalt 1 150 kr och gäller i tolv månader, räknat från första besöket. Enda undantaget är om du besöker en privat vårdgivare, till exempel en läkare eller sjukgymnast, som inte är ansluten till systemet.

Hur mycket är högkostnadsskyddet på apoteket?

Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 400 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar regionen (fd. landstinget) för.

Vad ingår inte i högkostnadsskyddet?

En del mediciner ingår inte i högkostnadsskyddet, till exempel flytande hostmediciner och en del utvärtes läkemedel mot värk. Högkostnadsskyddet täcker inte heller mer än priset för den billigaste utbytbara versionen av ett visst läkemedel.

Trevlig helg – När man missförstår grejen med frikort

Friktionskraft

Frikort.

Lämna en kommentar