Vad är friskrivningsklausul?

Vad är friskrivningsklausul värd?

En friskrivningsklausul bör leda till att priset på en bostad sätts ned något. Det beror på att risken för ett dolt fel alltid finns där och att det då blir köparen som får stå som ansvarig för de utgifter som är förenade med skadan.

Är det vanligt med friskrivningsklausul?

Det finns flera situationer då en säljare av en bostad kan vilja friskriva sig från allt ansvar och eventuella dolda fel som kan dyka upp i efterhand. Man kan även friskriva sig från ansvar för endast vissa delar av huset, till exempel taket.

Vad innebär friskrivningsklausul vid husköp?

Friskrivning från dolda fel

En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att du som köpare i så fall inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning från dolda fel gör ofta att köpesumman blir lägre.

Vad innebär generell friskrivningsklausul?

En friskrivningsklausul i ett köpekontrakt innebär att en köpare inte kan ställa krav på säljaren för fel som omfattas av friskrivningen. Köparen kan t. ex. inte åberopa säljarens ansvar för dolda fel, som annars gäller i tio år efter köpet.

Kan man avtala bort dolda fel?

Eftersom bestämmelserna om felansvar går att avtala bort får en friskrivningsklausul i regel full verkan. Men det förutsätter att kontraktsspråket är tydligt och klart formulerat.

Kan man sälja ett hus i befintligt skick?

Fastigheter säljs nästan alltid i ”befintligt skick”, det vill säga att det är köparens ansvar att själv ta reda på vilka fel och skavanker som åvilar fastigheten. Detta kallas för att köparen har en undersökningsplikt.

Vad är ett dolt fel vid köp av fastighet?

Dolda fel är sådana fel som en aktsam köpare inte hade kunnat upptäcka, även om köparen gjort en noggrann undersökning av fastigheten innan köpet. Det kan till exempel gälla fel med avlopp, ventilation och elinstallationer, som inte säkert syns på ytan.

Hur vanligt med dolda fel?

Vanliga dolda fel. De vanligaste dolda felen vid bostadsköp som vi bostadsjurister hjälper köpare och säljare att hantera är bl. a. vattenskador i badrum och kök, bristfällig dränering och elfel.

Hur ser en friskrivningsklausul ut?

Säljaren är en privatperson. Nu vill säljaren lägga till en friskrivningsklausul som lyder: “Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.”

Vad utgör klausulen befintligt skick för typ av friskrivningsklausul i Köprättsligt sammanhang?

Det är ett allmänt förbehåll där balansen mellan säljarens och köparens ansvarsfördelning rubbas. Klausulen får en stor påverkan på köparens möjlighet till framgång i en tvist vid köprättsligt fel. Rättstillämpningen blir olika utifrån om ett allmänt förbehåll används eller inte i köpeavtalet.

Vad är skillnaden mellan rättsliga fel och Rådighetsfel?

De konkreta felen är relevanta i sig, just i egenskap av att vara konkreta. Utgångspunkten när det gäller de faktiska felen är att köparen har så kallad undersökningsplikt medan vid rättsliga fel och rådighetsfel skyddas köparens goda tro. Säljaren kan begränsa sitt ansvar genom friskrivning.

Kan man friskriva sig från dolda fel häst?

Det går alltså inte att friskriva sig från lögner eller garantier som man har uttalat. Som köpare är det därför viktigt att ställa frågor till säljaren om hästens egenskaper, sjukdomshistoria m.m. Om säljaren ger dig garantier om hästens egenskaper ska du försöka få in dem i det skriftliga avtalet.

Vad kostar en försäkring mot dolda fel?

— Priset för en dolda felförsäkring ligger på cirka 6 500— 12 000 kr. Olika försäkringar kan dock skilja sig väldigt mycket och det är viktigt att utgå från den byggnad man försäkrar samt vilken risk säljaren vill ta.

Vilken verkan har klausulen om befintligt skick?

När en säljare gör ett förbehåll, en klausul, om att en vara säljs i det skick den är för att slippa ha ansvar för fel som visar sig efter köpet. Vid köp mellan privatpersoner har köparen en omfattande undersökningsplikt.

Kan säljare neka besiktning?

Säljaren ansvarar som huvudregel för fel som fanns vid köpet och som köparen inte upptäckte eller borde ha upptäckt vid sin undersökning. Detta är som sagt en huvudregel, för vissa typer av fel gäller ingen undersökningsplikt.

Konsumentkollen – Vad innebär en friskrivningsklausul?

Konsumentkollen – Om säljaren inte har flyttstädat, vad gäller då?

Friskrivning

Lämna en kommentar