Vad är geocaching?

Vad går geocaching ut på?

Med hjälp av en GPS-enhet ska man hitta ”skatter”, eller s.k. cacher. Cacherna kan vara av olika storlekar och former. När man har hittat en cache, så ska den loggas – dels i den logg som ska finnas i cachen och dels på geocaching.com:s hemsida. Du behöver alltså ha ett konto hos geocaching.com.

Vad kostar Geocaching?

Lådorna, som kallas cacher, är utlagda av andra geocachare som publicerat gps-koordinaterna på en webbsida där man kan logga in för att först hämta koordinaterna, läsa om cachen och sedan logga sitt besök efter att man varit där. Att bli medlem kostar inget.

Hur många cacher finns det i Sverige?

Sverige är stort i geocachingvärlden
Land Geocacher Invånare
Sverige 62 975 9 453 000
Norge 27 200 4 952 000
Kanada 160 409 34 480 000
Danmark 25523 5 574 000

15 rader till

25 feb. 2013

Hur hittar man Geocaching?

Hur hittar jag min första geocache? Du behöver registrera dig på www.geocaching.com för att få se koordinaterna till en cache. Det finns både ett standardkonto, som är gratis, som innehåller alla grundfunktioner. Vill man senare få tillgång till fler funktioner finns det ett premiummedlemskap (f.n. $30/år).

Vad är Earthcache?

Ytterligare en variant är earthcache, en cache som inte har någon fysisk låda utan som visar på en plats av geologiskt intresse. Istället för att leta upp lådan och skriva en logg så ska användaren svara på ett antal frågor och göra beräkningar som anknyter till de geologiska förhållandena på platsen.

Hur länge har geocaching funnits?

Geocaching började redan 2000

Geocaching har funnit i många år. Grunden till det som idag kallas Geocaching började växa fram i maj 2000. Det började som en utmaning till GPS-fantaster som ville testa hur bra det uppdaterade GPS-systemet fungerade. Redan på hösten samma år lanserades första upplagan av Geocaching.com.

What is Geocaching?

What is Geocaching?

What is Geocaching?

Lämna en kommentar