Vad är github?

Vad gör GitHub?

GitHub – är en webbaserad molnplattform. Förutom att innehålla Gits funktioner finns även projekt- och teamledningsfunktioner. Plattformen möjliggör även att man kan samarbeta och se ändringar i realtid.

Vad är skillnaden mellan Git och GitHub?

git är en lokal VCS-programvara som gör det möjligt för utvecklare att spara ögonblicksbilder av sina projekt över tid. Det är i allmänhet bäst för individuell användning. GitHub är en webbaserad plattform som innehåller gits versionskontrollfunktioner så att de kan användas tillsammans.

Hur man använder Git?

När du loggat in på Github med ditt konto kan du skapa ett repo. Klicka på repositories -> new, välj ett namn, om repot skall vara publikt eller privat och om du vill skapa en README-fil. När du skapat ditt repo är det dags att koppla ihop dit lokala repo med ditt repo på Github.

Vad menas med Git?

Git är en mjukvara som spårar ändringar i filer under utveckling. Det används främst inom samarbeten där flera utvecklare vill kunna arbeta med samma kodbas men går också bra att använda för att versionshantera sina egna projekt.

Vad är GIT push?

När man arbetar mot GitHub – precis som vilken annan Git-server som helst – så används kommandona git pull respektive git push för att hämta hem- respektive skicka upp sina commits till servern.

Vad gör git commit?

Git beskriver ditt repository som en serie av ”commits”. En commit ses som en följd av ändringar till filer (tilläggningar/borttagningar av filer, uppdate- ringar av innehåll) och ett meddelande. Meddelandet ska vara beskrivande av vilka ändringar som gjorts.

What is GitHub?

What Is GitHub? | What Is GitHub And How To Use It? | GitHub Tutorial For Beginners | Simplilearn

How to use GitHub | What is GitHub | Git and GitHub Tutorial | DevOps Training | Edureka

Lämna en kommentar