Vad är glaukom?

Glaukom är en vanlig sjukdom som framför allt drabbar äldre personer, diagnosen är sällsynt hos personer som är under 50 år. Vid glaukom är trycket i ögat för högt. Trycket orsakar en långsam förlust av synnervstrådar och du får skador på synnerven.

Är glaukom farligt?

De flesta som får öppenvinkelglaukom är äldre än femtio år. Utan behandling kan synen blir mycket sämre och till slut försvinna helt. Sjukdomen kan bero på att du har ärvt vissa gener. Därför bör du få din syn undersökt regelbundet om du har en förälder eller ett syskon som har sjukdomen.

Hur uppkommer glaukom?

ORSAKER. Vanligen beror glaukom på ett förhöjt intraokulärt tryck. Orsakerna till detta är många; Vid den i Sverige överlägset vanligaste formen av glaukom, kroniskt öppenvinkelglaukom, beror tryckstegringen på försvårat utflöde av kammarvatten genom ögats trabekelverk.

Hur fort blir man blind av glaukom?

De flesta har en måttlig progresshastighet [18, 19] och kan därmed förväntas slippa påtagliga besvär av sitt glaukom. Dock blir fortfarande 16 procent av alla patienter med öppenvinkelglaukom blinda på båda ögonen under sin livstid [7].

Kan glaukom botas?

Om den beror på ökat tryck i ögat, kan man behandla genom ögondroppar för att minska trycket. Det kan krävas att man använder ögondroppar flera gånger om dagen. I vissa fall utförs laserbehandlingar eller operation. Glaukom är i grunden en komplicerad ögonsjukdom som inte kan botas helt.

Hur ser man med glaukom?

Akut glaukom

Besvären debuterar med smärta och kraftig synnedsättning i det drabbade ögat. Du får ofta huvudvärk och mår illa. Ett annat exempel på symtom är att du kan se färgade ringar runt ljuspunkter.

Kan man operera Grönstarr?

Trabekulektomi är den vanligaste operationsmetoden för att sänka trycket i ögat vid glaukom. Operationen sker i allmänhet under lokalbedövning. Du får en ny dräneringskanal alldeles vid kanten av ögonvitan och hornhinnan. Kammarvattnet leds ut på utsidan av ögonvitan där blodkärlen i bindehinnan tar hand om det.

Kan man förebygga glaukom?

Glaukom är en sjukdom med troligen många samspelande faktorer som orsak. Högt ögontryck är en stark riskfaktor för att utveckla sjukdomen. Förutom trycksänkning finns inga kända förebyggande åtgärder. Livsstil såsom kostvanor, motion, läsande eller TV-tittande et.

Hur vanligt är akut glaukom?

Akut glaukom är mycket mer ovanlig än öppenvinkelglaukom i Sverige. Akut glaukom kallas också trångvinkelglaukom. Båda typerna av glaukom är allvarliga och kan göra att din syn blir sämre. Trycket i ögat kan vara mycket högre än det ska vara.

Hur vet man om man håller på att bli blind?

Du kan se otydligt bara på det ena ögat men också på båda ögonen samtidigt. Det är vanligast att synen blir sämre i båda ögonen. Du kan se suddigt i centrum av synfältet, över hela synfältet eller bara i ytterkanten av synfältet. Det du tittar på kan verka förvridet och raka saker kan verka krokiga.

Var går gränsen för blind?

En del gravt synskadade kan urskilja ljus och former, medan helt blinda med noll synskärpa inte kan se något alls. WHO:s definition går vid en synskärpa på 0,3 eller mindre, eller ett synfält på mindre än 20 grader. Det finns dock andra faktorer än skärpa och synfält som kan göra det svårt att se ordentligt.

Var går gränsen för högt tryck i ögat?

Glaukom går inte att diagnosticera endast genom att mäta ögontrycket. Även om ett förhöjt ögontryck är en riskfaktor när det kommer till glaukom, ligger trycket hos glaukompatienter statistiskt sett under ”normala” övre gränsen, det vill säga under 22 mmHg (röd pil).

Kan trycket i ögonen variera?

Ögontrycket varierar mellan olika individer. Det mäts i mmHg (millimeter kvicksilver). De flesta personer har mellan 12-21 mmHg, men både högre och lägre värden kan vara normala. Vilket tryck ögat har beror på balansen mellan tillflöde och avflöde av kammarvätska.

Kan grå starr försvinna?

Alla fall av grå starr behöver inte behandling, men om man behöver behandling handlar det om en operation där linsen ersätts av en konstgjord lins. Annons: Grå starr är vanligast vid hög ålder. Synförmågan blir sämre i takt med att linsen blir mer och mer grumlig.

What is glaucoma?

What is Glaucoma? How is Glaucoma treated?

Information om Glaukom

Lämna en kommentar