Vad är grå starr?

Grå starr, eller katarakt, innebär att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Sjukdomen är vanligare vid hög ålder, men kan finnas hos individer i alla åldrar.

Vad händer om man inte opererar grå starr?

Det varierar hur snabbt sjukdomen utvecklas

En del kan få mycket dålig syn på några månader medan synen hos andra försämras långsamt, ibland över flera år. Du får oftast grå starr på båda ögonen, men i olika takt. Det kan alltså gå lång tid från att ett öga opererats till att det andra behöver opereras.

Är grå starr farligt?

Detta är en del av det naturliga åldrandet och förekommer hos de flesta personer i högre åldrar. Det är inte farligt att ha grå starr men om den ger besvär med synen och påverkar dagliga aktiviteter kan grå starren behandlas.

Kan gråstarr försvinna av sig själv?

Alla fall av grå starr behöver inte behandling, men om man behöver behandling handlar det om en operation där linsen ersätts av en konstgjord lins. Annons: Grå starr är vanligast vid hög ålder. Synförmågan blir sämre i takt med att linsen blir mer och mer grumlig.

Kan optiker se grå starr?

Gråstarr utvecklas oftast långsamt och över många år. Många märker inte den gradvisa försämringen av synen innan det börjar bli svårt att utföra vanliga aktiviteter. Eller också upptäcks starren av din optiker när du gör synundersökning.

Kan man bromsa grå starr?

C-vitamin kan minska risken, men för hög nivå ger omvänd effekt. Kvinnans eget östrogen har en bromsande effekt, men i tablettform kan hormonet istället påskynda sjukdomen. För att förebygga gråstarr rekommenderas mycket frukt och grönsaker och daglig motion.

När måste man operera grå starr?

En bra tumregel är att låta operera sin grå starr när man besväras av en gradvis försämring av synen, eller när man avstår från att göra saker som man annars skulle gjort. Det finns inga mediciner som hjälper mot grå starr och en gråstarroperation är den enda tillgängliga behandlingsmetoden.

Hur mycket får man lyfta efter gråstarrsoperation?

Du kan leva som vanligt men undvik tunga sysslor såsom storstädning, snöskottning eller andra tunga lyft. Undvik också kraftig kroppsansträngning och bassängbad samt ögonmakeup de första 2-3 veckorna.

Hur många blir blinda av grön starr?

Grön starr är en allvarlig ögonsjukdom som påverkar ögontrycket. Grön starr är världens näst vanligaste orsak till blindhet1. Enligt Världshälsoorganisationen lider runt 4,5 miljoner människor världen över av blindhet till följd av grön starr.

Kan man byta ögonlins flera gånger?

Extralinsen kan korrigera översynthet, närsynthet och astigmatism. I vissa fall väljer man att i det ena ögat sätta en lins som fokuserar synen på nära håll och i det andra ögat en lins som fokuserar synen på långt håll.

Hur upptäcks grå starr?

Vanliga grå starr symtom är att färger framträder allt svagare och blir gulbruna. Synen kan även bli mer disig samtidigt som problem med blädning ökar. Det är vanligt att det är svårt att se i mörker. Konturer kan bli svaga och man kan se dubbelt på ett öga.

Hur mycket kostar en grå starr operation?

Utöver finansiering via regionen ger vi dig möjligheten att själv finansiera din gråstarroperation privat. Kostnaden är 13.500 kr per öga.

Kan optiker se Glaskroppsavlossning?

Vid en ögonhälsundersökning tar vi trycket, gör en synfältsmätning, OCT-scanning och fotografering av näthinnan och kanse floaters/glaskroppsavlossning eller näthinneavlossning. Vid misstanke om något patologiskt remitterar man vidare till en ögonläkare. Välkommen att boka en tid för en ögonhälsoundersökning.

What is a cataract and how is it treated?

Film om grå starr

Gråstarr

Lämna en kommentar