Vad är hallux valgus?

Hallux valgus är den vanligaste fotåkomman hos vuxna och är vanligare hos kvinnor än män. Hallux valgus betyder att stortån är snedställd. Stortåns ände trycks mot den andra tån och ibland ligger de omlott, den 2:a tån ovanpå stortån.

Kan man få bort hallux valgus?

Vid lindriga besvär kan det räcka med egenvård och övningar, att anpassa valet av skor och använda hjälpmedel som till exempel inlägg eller tåspridare som minskar tryck och smärta. Vid uttalade besvär av hallux valgus kan en operation behövas. Operationen gör att stortån rätas ut och att bredden på framfoten minskas.

Hur uppkommer hallux valgus?

Hallux Valgus är den vanligaste felställningen i foten hos vuxna, och är vanligare hos kvinnor än män. Ärftlighet spelar en stor roll. Nedsjunket fotvalv kan också leda till bredare framfot och ökad felställning av stortån. Användning av alltför trånga skor antas också kunna ge upphov till tillståndet.

Vad gör man med hallux valgus?

Behandling. Om man har svåra problem av hallux valgus får man genomgå en röntgen för att ortopeden ska kunna välja bästa operationsmetod. Ofta går operationen ut på att göra framfoten smalare. Det finns olika operationsmetoder för hallux valgus där syftet är att räta upp tån och att minska bredden på framfoten.

Hur undviker man hallux valgus?

Du kan också öva tåspretning genom att ha en stor och gärna kraftig gummisnodd som träs runt stortårna (samma snodd runt båda). Sitt på en stol och ha hälarna i marken. Vrid fötterna ut åt sidorna så gummisnodden sträcks och hjälper stortårna att spreta isär från de andra tårna.

Hur mycket kostar en operation av hallux valgus?

Pris: Från 18 500 kr. I en fotblockad med lokalbedövning genomförs i regel ingreppet. Leden förskjuts och stortån rätas upp och slutligen fixeras med stift och suturer. Det är som att bryta stortån och sedan fixera den åter, därför är det lång konvalescenstid.

När får man gå på foten efter hallux valgus operation?

Förbandet skall hållas torrt fram tills stygnen är borttagna, vilket sker ca två till tre veckor efter operationen. Styg- nen tar vi oftast bort i samband med ett återbesök på kliniken. Det är viktigt att vila med foten i hög- läge de första två till tre veckorna efter operationen för att minska smärta och svullnad.

Är hallux valgus ärftligt?

Etiologin till hallux valgus är okänd. Smala och trånga skor har ofta fått skulden, men om detta är den enda orsaken vet man inte med säkerhet. Dock förekommer tillståndet främst hos kvinnor och nästan aldrig hos barfotabefolkning. Viss ärftlighet finns.

Vad är Dropptå?

Ett tillstånd med en rad samhörande symtom och ledförändringar i fotens småtår och metatarsofalangealleder. Syndromet kan omfatta något eller samtliga följande yttringar: hammartå, klotå, dropptå, överlappande lilltå, exostos (bensporre), hyperostos (benförtjockning), liktornsbildning eller sammandragen tå.

Måste man operera hallux valgus?

Artros kallas hallux limitus eller hallux rigidus och ger stelhet, smärta, värk och knöl vid stortåbasen. Det händer att hallux valgus och artros förväxlas. Hammartår innebär krökta tår så att mitten av tån slår i skotaket och spetsen av tån tar mot underlaget. Alla dessa tillstånd kan opereras.

Hur tejpar man hallux valgus?

För att tejpa en Hallux Valgus gör du så här:
  1. Mät ut en bit 5 cm kinesiologytape (från hälen till börjjan av stortåleden. Dela tejpen i 2 st. …
  2. Fäst den första tejpen vid hälens nedre del, vid hälsenan. Korrigera stortån till en neutral position och fäst sedan tejpen på stortåns utsida.
  3. Fäst den andra tejpen ca.
30 sep. 2014

Varför pekar stortån uppåt?

Basleden sträcks, medan antingen mitt- eller ytterleden är böjd så att en del av tån pekar uppåt. Det kan gälla en eller flera tår. Alla tår kan drabbas, men det är sällsynt att stortån får denna hammarposition. Hammartår ses ofta på fötter där stortån har börjat vända inåt och en hallux valgus har utvecklats.

Bunions Types – Everything You Need To Know – Dr. Nabil Ebraheim

Bunion (Hallux Valgus)

Hallux Valgus Repair with the Metal Mini TightRope® FT

Lämna en kommentar