Vad är halsfluss?

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som orsakas av bakterier eller virus, oftast av streptokocker. När du har halsfluss är det vanligt att du får feber att halsmandlarna blir svullna och gör ont när du sväljer.

Hur får man bort halsfluss snabbt?

Här är några exempel:
  1. Vila och ta det lugnt. …
  2. Se till att dricka, även om det är svårt att svälja. …
  3. Ät mat som är lätt att svälja. …
  4. Använd lenande halstabletter.
  5. Det finns receptfria läkemedel som sugtabletter och spray som kan lindra och ha viss bedövande effekt vid halsont.

Vad får man halsfluss av?

Halsfluss kan orsakas av bakterier eller av virus. Den vanligaste sorten bakterier som orsakar halsfluss är streptokocker grupp A. Du kan ha streptokockbakterier i svalget utan att ha några symtom. Det är vanligt hos barn som går på förskola.

När går halsfluss över?

Halsfluss är vanligast bland barn och unga, men alla kan drabbas. Besvären brukar visa sig ett par dagar efter smittotillfället, ibland längre, och går som regel över efter en vecka eller två.

Kan halsfluss självläka?

Behandling av halsfluss

Alla fall av akut tonsillit behöver inte antibiotikabehandlas, de flesta självläker inom en till två veckor.

Hur länge har man halsfluss utan antibiotika?

De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och sam tidigt har snuva, heshet eller hosta och ibland feber, så talar det starkt för att det är ett förkylningsvirus som ligger bakom.

Varför får man halsfluss hela tiden?

Operation kan bli aktuellt om du har haft återkommande halsfluss, tre till fem gånger, under de senaste två åren. Kontakta din vårdcentral om du har återkommande halsont eller halsont som inte går över.

När är Mördarbakterier farliga?

GAS-bakterierna, som ibland benämns mördarbakterier, kan ge upphov till allvarliga och livshotande tillstånd som sepsis, streptokockbetingad toxisk chock eller allvarliga infektioner i mjukdelarna (nekrotiserande fasciit). Sjukdomsutvecklingen är snabb med mycket hög feber.

Hur lång tid tar det innan halsont går över?

Halsont går oftast över av sig själv inom några dagar utan att du behöver söka vård. Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande symtom: Du har ont i halsen och är samtidigt svullen utanpå halsen. Du har ont i halsen, feber och små knottriga hudutslag.

När försvinner halsfluss med penicillin?

Halsfluss är en infektion som orsakas av virus eller bakterier. Om det är streptokocker (bakterier) som är orsaken kan man behandla med antibiotika. Infektionen brukar läka ut av sig själv inom 1 vecka. En läkare kan göra en bedömning, ge rådgivning och sätta in behandling vid behov.

Kan man peta bort halsfluss?

Behöver ingen behandling

Cellresterna försvinner av sig själv, men du kan försöka peta bort större proppar lite försiktigt om du vill. Eftersom propparna är vita eller gulvita händer det att detta misstolkas som sjukdomen halsfluss.

Doktor Mikael: Då ska du söka vård när du har ont i halsen! – Nyhetsmorgon (TV4)

”Jag har varit förkyld i veckor – vad ska jag göra för att bli frisk?” – dokto… – Nyhetsmorgon (TV4)

Så vet du om det är halsfluss eller förkylning

Lämna en kommentar