Vad är hemsjukvård?

Vad innebär det att ha hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Även förskrivning av inkontinenshjälpmedel ingår i hemsjukvårdens insatser.

Vad är skillnaden mellan hemtjänst och hemsjukvård?

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänst kan också innehålla dagliga sysslor som städning, inköp och matlagning. Parallellt med hemtjänst kan en person få hemsjukvård. Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.

Vem har rätt att få hemsjukvård?

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om: Medicinska insatser som att ge insulin.

Vad gör sjuksköterska i hemsjukvården?

Som sjuksköterska leder och planerar du omvårdnadsarbetet. Vanliga arbetsuppgifter är att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår, ansvara för medicinering och föra journalanteckningar. Du handleder och utbildar omvårdnadspersonalen för att kunna överlämna vissa arbetsuppgifter.

Vad är hemrehabilitering?

Har du legat på sjukhus, eller har du en skada eller sjukdom som gör att du har svårt att klara av ditt vardagliga liv? Då har du möjlighet att få stöd och träning i hemmet genom hemrehabilitering under en begränsad tid, för att åter bli självständig och känna dig trygg i din bostad.

Vad innebär hemsjukvård och vad krävs för att vara inskriven i hemsjukvården?

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver hemma istället för att åka till vårdcentralen eller husläkarmottagningen eller bli inlagd på sjukhus. För att du ska bli inskriven i hemsjukvården ska du svårt att själv ta dig till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller sjukhuset.

Vad ingår i hemtjänstens uppgifter?

Till hemtjänstens uppgifter hör städning, inköp och andra hushållssysslor. Hemtjänstpersonalen kan även följa med dig på promenader eller sociala aktiviteter. De kan hjälpa dig med olika omvårdnadsuppgifter, till exempel personlig omvårdnad som morgontoalett och matning.

Vad innebär full hemtjänst?

Hemtjänst innebär att man får hjälp med de sysslor som man inte själv klarar av i hemmet. Ett vårdbiträde kommer hem och hjälper med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning, veckotvätt, klädvård eller post- och bankärenden.

Vad ingår i basal hemsjukvård?

Vad kostar det? All tillfällig vård i hemmet som sker genom vårdcentralen eller hemsjukvården är kostnadsfri för dig som är inskriven i det som kallas basal hemsjukvård eller är över 85 år. I övrigt gäller de vanliga patientavgifterna.

Hur ansöker man om hemsjukvård?

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Vad kostar det att ha hemsjukvård?

För dig som har hemsjukvård, hemtjänst och eller trygghetslarm räknas alla avgifter samman och du betalar aldrig mer än 2 125, 35 kronor per kalendermånad från 1 januari 2020.

Vad ingår i hemtjänstens städning?

Städning innefattar till exempel att damma, dammsuga, torka golv och städa badrum men kan också vara annat som behövs för att hålla hemmet i ordning, som blomvattning och tömning av papperskor gar. Vid behov kan hemtjänstens personal också göra sådant som att frosta av frysen, rengöra spisfläkt och torka ur skåp.

Hur är det att jobba som sjuksköterska i kommunen?

Som sjuksköterska i kommunen har du möjlighet till att arbeta dagtid vardagar med endast helgtjänstgöring var sjunde vecka. Arbetstider på kvällar och nätter. Under livets olika skeden är behoven olika för att få en bra balans mellan arbete och fritid.

Vad gör en Kommunsjuksköterska?

Sjuksköterskans viktigaste ansvar i kommunen på särskilda boenden för äldre eller inom hemsjukvård är att: Leda omvårdnadsarbetet och tillgodose att boende och patienter får en god och högkvalitativ omvårdnad och rehabilitering. I detta ingår att göra en vårdplan tillsammans med den äldre och dennes anhöriga.

Vad gör en sjuksköterska i kommunen?

Arbetet ska främja en kostnadseffektivitet i verksamheten. Ansvaret omfattar inte läkarinsatser, för dessa ansvarar regionen och lokala samverkansavtal finns. Observera att kommunens sjuksköterska inte har ansvar för bedömning av akut sjukdom/skada för personer som inte är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Att jobba i Hemsjukvården – Åmåls kommun

Jobba inom hemsjukvården i Finspångs kommun

Hemsjukvård

Lämna en kommentar