Vad är hepatit c?

Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern. Denna ger i många fall inga sjukdomssymtom alls, men många besväras av trötthet och dålig matlust under veckor till månader. I över hälften av fallen får patienten en kronisk leverinflammation och kan bli bärare av virus under lång tid, kanske hela livet.

Vilka får hepatit C?

Viruset kan överföras vid samlag

Du kan också infektionen om du har sex med en person som har hepatit C, även om det är mycket ovanligt. Risken för att viruset överförs är större vid blödningar eller skador på slemhinnorna och vid anala samlag. För att skydda dig bör du använda kondom eller femidom.

Vad får man hepatit av?

Hepatit A orsakas av ett virus som globalt sett sprids främst via avloppsförorenat vatten. Sjukdomen drabbar i princip endast människan och förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien, men kan även smitta från person till person eller via livsmedel.

Vad är skillnaden på hepatit B och C?

Hepatit orsakas av virus. Hepatit A kan spridas genom mat och vatten, men även genom munsex i analen (rimming). Hepatit B kan spridas genom vaginala och anala samlag utan kondom och vid munsex. Både hepatit B och C överförs genom blod.

Vad är hepatit C för sjukdom?

Utan behandling kan det orsaka svåra leverskador. Hepatit C virus smittar genom blod. Med behandling kan de flesta med hepatit C bli botade. Hepatit C är en global sjukdom och i världen finns totalt cirka 170 miljoner smittade.

Kan man få tillbaka hepatit C?

– I dag kan vi effektivt behandla hepatit C. Tack vare att vi de senaste åren har fått bättre behandlingar kan vi bota fler och sjukare patienter från sjukdomen.

Kan hepatit C läka ut av sig själv?

Det innebär att akut hepatit c kan förekomma utan att du noterar det och smittan kan läka ut av sig själv. Ungefär 75 procent av de som drabbas av akut hepatit C någon gång utvecklar kronisk hepatit c.

Kan hepatit B smitta via saliv?

Hepatit B och C överförs genom kroppsvätskor som till exempel sperma, saliv och blod. Du ska därför vara försiktig med att få in kroppsvätskor i till exempel sår, din mun, ditt underliv, din anal eller dina ögon. Hepatit sprids också ofta mellan personer som delar sprutor med varandra, så gör aldrig det.

Hur blir man smittad av hepatit?

Viruset kan överföras genom oskyddat sex och med blod

Även små mängder blod kan överföra viruset mellan människor. Du kan bli smittad om du får i dig blod som innehåller viruset, till exempel om du använder eller sticker dig på en spruta som någon som har hepatit B har använt.

Vad händer om man får hepatit A?

De första symtomen på hepatit A påminner om influensa. Vanliga besvär är huvudvärk, feber, trötthet, ont i kroppen och minskad matlust. Du kan även må illa och kräkas. En del får ont i lederna och klåda.

Vilka virus hör till Blodsmittor?

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter, blodtillblandade kroppsvätskor och slemhinnor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I många delar av världen är de vanligt förekommande.

Vilken hepatit är värst?

Hepatit B är den allvarligaste typen av hepatitvirus och är mycket smittsamt. Viruset överförs via blod eller genom oskyddat sex och även från mor till barn vid förlossningen.

Varför får man hepatit B?

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Smittan finns bland människor i hela världen. I Sverige är smittan ovanlig men i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad.

Hur farligt är hepatit C?

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Får man jobba inom vård om man har hepatit C?

När man arbetar med vassa föremål, till exempel tar blodprov eller ger insulin till en patient, kan man råka ut för en stickskada. Om patienten bär på en blodburen smitta, till exempel hepatit C eller HIV, finns det risk för smittöverföring.

Kan hepatit C försvinna?

Symtom på hepatit C

Hos 15-20 procent av de personer som har smittats med hepatitC-virus försvinner viruset från kroppen inom sex till tolv månader utan någon behandling alls. För återstående personer stannar viruset kvar i kroppen, vilket benämns att infektionen blir kronisk.

What is Hepatitis C and Why Should You Care?

What is hepatitis C?

What is #Hepatitis C? Symptoms, Causes, Transmission and How to #Test for Hepatitis From Home

Lämna en kommentar