Vad är hepatit?

Hepatit A orsakas av ett virus som tillhör familjen Picornaviridae, vilket betyder litet RNA-virus. Den kan orsaka inflammation i levern, varvid patienten kan bli gul i huden (gulsot). Hepatit A-virus överlever länge i vatten och kan anrikas i till exempel ostron och musslor.

Är hepatit dödligt?

Hepatit A ger allvarligare symptom hos vuxna än hos barn. Cirka 70 procent av vuxna drabbas av gulsot, bland barn är det omkring 10 procent. Mycket få smittade – 1 av 1 000 – utvecklar leverbesvär och riskerar därmed att dö.

Vad är orsaken till hepatit B?

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Smittan finns bland människor i hela världen. I Sverige är smittan ovanlig men i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad.

Vad är hepatit AB och C?

Hepatit orsakas av virus. Hepatit A kan spridas genom mat och vatten, men även genom munsex i analen (rimming). Hepatit B kan spridas genom vaginala och anala samlag utan kondom och vid munsex. Både hepatit B och C överförs genom blod.

Kan hepatit B smitta via saliv?

Hepatit B-virus smittar oftast genom direktkontakt: med smittat blod. med smittad saliv. vid oskyddat sex.

Är hepatit C dödligt?

Hepatit C är ett virus som ger en inflammation i levern. Hos ungefär tre av fyra som smittas blir infektionen kronisk, och kan ge upphov till allvarliga leverskador.

Kan man bli frisk från hepatit?

De flesta som får hepatit blir bra igen men en del behöver behandling för att bli friska. Hepatit kallas ibland för gulsot eftersom huden och ögonvitorna kan bli gula. Hepatit är en inflammation i levern som kan bero på virus.

Hur skyddar man sig mot hepatit B?

Så här skyddar du dig

Använd alltid kondom vid samlag. Kondomen ska användas under hela samlaget. Om du använder injicerande medel, använd bara egna rena sprutor, kanyler, filter, blandningskopp och annan utrustning.

Hur smittas man av hepatit B?

Hepatit B är ett virus som ger upphov till leverinflammation. De flesta blir helt friska och blir då immuna, men ibland blir infektionen kronisk. Hepatit B virus smittar genom kontakt med blod och oskyddat sex. Det är en global sjukdom och i världen finns totalt ungefär 350 miljoner smittade.

Hur behandlar man hepatit B?

Tenofovir är godkänd för behandling av kronisk hepatit B som Viread (tenofovir) eller vid hepatit B och hiv co-infektion som Truvada (tenofovir plus emtricitabin i en kombinationstablett). Tenofovir är besläktat med adefovir.

Vad är HCV RNA?

Diagnos av hepatit C

Det andra provet kallas HCV RNA och visar om virus är aktivt i kroppen. För att undersöka om hepatit C har skadat levern görs en allmän undersökning, kontroll av hur leverproverna ser ut i blodet samt undersökning om levern har utvecklat någon ärrbildning.

Vilka virus hör till Blodsmittor?

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter, blodtillblandade kroppsvätskor och slemhinnor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I många delar av världen är de vanligt förekommande.

Hur smittsamt är hepatit C?

Viruset kan överföras vid samlag

Du kan också få infektionen om du har sex med en person som har hepatit C, även om det är mycket ovanligt. Risken för att viruset överförs är större vid blödningar eller skador på slemhinnorna och vid anala samlag. För att skydda dig bör du använda kondom eller femidom.

Vilka sjukdomar smittar via saliv?

Om man tar på personens kön och sedan på sitt eget kan man överföra exempelvis klamydia. Munherpes kan överföras genom kyssar. Men kyssar och hångel är att betrakta som säkrare sex då risken att få en könssjukdom är betydligt mindre än genom annat sex med direktkontakt med mellan könen.

Kan man bli av med hepatit C?

Förebygga, behandla och bota sjukdomen

Omkring 25 procent av alla smittade personer läker ut sjukdomen av sig självt inom sex månader – utan behandling. Men hos resterande 75 procent utvecklas sjukdomen till kronisk infektion. Behandling med antivirala läkemedel botar mer än 95 procent av alla med kronisk hepatit C.

Kan man få hepatit C av alkohol?

Det är inte känt varför vissa patienter med en hög alkoholkonsumtion utvecklar en akut alkoholhepatit. Det krävs emellertid mycket hög alkoholkonsumtion under relativt lång tid för att utveckla hepatit. Experimentella och kliniska data talar för en generell aktivering av inflammatoriska celler vid alkoholhepatit.

Hans Rosling om sin egen hepatit C-behandling – Nyhetsmorgon (TV4)

En introduktion till virussjukdomen Hepatit B

Projekt Antologi – om hepatit C

Lämna en kommentar