Vad är hets mot folkgrupp?

Vad klassas som hets mot folkgrupp?

För hets mot folkgrupp döms, enligt 16 kap. 8 § brottsbalken, den som – i uttalande eller i annat meddelande som sprids – hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Vem kan anmäla hets mot folkgrupp?

Alla kan anmäla hets mot folkgrupp, oavsett om brottet är riktat mot dig eller inte.

Vad är lex Åberg?

När hets mot folkgrupp kriminaliserades var Einar Åberg den första som dömdes enligt det nya lagen. Därför kallas lagen för ”Lex Åberg”.

Vad innebär en folkgrupp?

Ordet folkgrupp är en synonym till stam och folk och kan bland annat beskrivas som ”människor med gemensamt ursprung och gemensam kultur, etnisk grupp”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av folkgrupp samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är svenskar en folkgrupp?

Sveriges majoritetsbefolkning har traditionellt kategoriserats som etniska svenskar, vilka beskrivits som en skandinavisk folkgrupp med germanskt ursprung, som under historien nåtts av migrationsströmmar och språkligt och kulturellt inflytande även från andra folk.

Vad lagen säger om hatbrott?

Det finns ingen specifik lag som reglerar den typ av brott som sammanfattas som hatbrott. Däremot finns en så kallad straffskärpningsregel. Den innebär att en gärningsperson får ett strängare straff om brottet har haft ett hatbrottsmotiv.

Vem leder förundersökning vid hatbrott?

Åklagare ska leda förundersökningen vid utredning av hatbrott när det finns en person som skäligen kan misstänkas för brottet2. Värdet av att det numer finns en nationellt gemensam definition av hatbrott ska inte underskattas.

Vilka grupper är extra utsatta för hatbrott?

Bland de anmälda transfobiska hatbrotten mot kvinnor var ofredande (49 procent) vanligast, följt av olaga hot (23 procent). Även bland utsatta män var ofredande (30 procent) vanligast, följt av olaga hot och ärekränkning (20 procent vardera).

Vad är straffet för förtal?

Straffet för förtal är böter. Den som döms för grovt förtal kan få böter eller fängelse i upp till två år. Straffet för förolämpning är böter. Om förolämpningen bedöms som grov kan straffet bli böter eller fängelse i upp till sex månader.

Hur många räknas till varje folkgrupp?

De nationella minoriteterna utgör nästan 10 procent av Sveriges befolkning och har funnits i Sverige under mycket lång tid. Det som förenar dessa fem grupper och som gör att de räknas som nationella minoriteter i Sverige är att varje grupp har; en uttalad samhörighet och en icke dominerande ställning i samhället.

Vad är en minoritetsgrupp?

Om nationella minoriteter

vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen. ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra. ha en uttalad vilja att behålla sin identitet. ha historiska eller långvariga band med Sverige.

Vilken är den största nationella minoriteten i Sverige?

Det samlas inte in någon statistisk i Sverige om vilka språk som talas. Forskare gör däremot olika uppskattningar och under 2020 verkar det som att de största minoritetsspråken är arabiska, finska, somaliska, dari, persiska, tigrinja, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), polska, turkiska och spanska.

Här går gränserna för hets mot folkgrupp – Nyhetsmorgon (TV4)

HETS MOT FOLKGRUPP – Kommentaren på Facebook

Yttrandefrihet till döds? Radikalnationalism, hets mot folkgrupp och det demokratiska samtalet

Lämna en kommentar