Vad är hinduismen?

Vad betyder ordet hindu?

Ordet hindu är ursprungligen ett geografiskt begrepp som syftar på befolkningen kring floden Indus. Men numera används ordet hinduism som ett samlingsnamn för de religiösa synsätt och föreställningar som existerar hos en stor del av Indiens befolkning.

Vad är grundtankarna i hinduismen?

Hinduismen erkänner fyra legitima mål för människors strävan: sinnlig njutning (kama), makt och rikedom (artha), normuppfyllelse (dharma) och förlossning (moksha) från återfödelsernas kretslopp.

Vad är Shivas uppgift?

Han är en av ett fåtal gudar inom hinduismen som ses som odödlig och evig. Myterna om Shiva och de andra gudarna innehåller de centrala tankarna i hinduismen. Berättelserna handlar om dualismen i universum. Om kampen mellan gott och ont, liv och död – som i myten om hur Shiva räddar världen från undergång.

Vilken gud tror hinduismen på?

Det finns miljontals gudar inom hinduismen. Det finns gudar som bara dyrkas i en enda by. Andra är kända i hela Indien. Man brukar tala om tre huvudgudar och dessa är Brahma, Vishnu och Shiva.

Vad heter hinduernas heliga byggnad?

HELIG BYGGNAD: Enligt hinduismen så behöver man inte gå till tempel för att be, man kan lika gärna be hemma. Men den heliga byggnad som finns kallas enkelt för tempel. Templen är egentligen inte byggda som samlingslokaler, utan som en bostad för guden.

Hur kom hinduismen till?

Det finns ingen person – ingen Jesus, Muhammed eller Buddha – som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 2600 och 1900 fvt.

Vad betyder Kalpa?

Kalpa har i sanskrit betydelsen av eon såsom mycket lång tidrymd. I hinduisk och buddhistisk kosmologi har den även givits en bestämd längd som används i tideräkning och för att ange ålder.

Vilka två grundläggande tankar finns det i hinduismen?

Hinduism – Den dominerande religionen i Indien. Den karaktäriserar bland annat av tron på reinkarnation och karma. Dharma – Den utstakade väg du ska följa för att leva det ”ideala” livet enligt gud, där du har vissa plikter och vissa mål.

Hur gör man för att nå moksha?

Det finns flera olika vägar till moksha:
  • Kunskapens väg – du uppnår befrielse genom insikt om hur världens ser ut och fungerar.
  • Handlingens väg – genom att bara utföra handlingar som ger god karma når du befrielse.
  • Fromhetens väg (bhakti) – genom att be till en gudomlighet och tjäna denna med offer når du befrielse.

Vad betyder Shiva inom hinduismen?

Shiva [çiʹva] (sanskrit, egentligen ’den milde’, ’den nådige’), Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl. a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati. Den historiske föregångaren till Shiva var den vediske guden Rudra.

Vad är Parvati för gud?

En stilla vind sveper genom bergen. De nojsar med varandra och trivs.) BERÄTTAREN För länge, länge sedan i Indien levde i gudarnas boning en mycket vacker gudinna vid namn Parvati. Hon bodde högst upp på Himalayas topp tillsammans med sin man, den mäktige guden Shiva.

Vad står det i vedaböckerna?

Vedaböckerna består av flera samlingar. Äldst är Rigveda (sångernas veda) där vissa partier anses ha tillkommit före ariernas invandring (ca 1500 f.Kr). Hymner, sånger, böner och besvärjelser är en stor del av innehållet.

Hur ser man på gud inom hinduism?

Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan.

Vilka gudar har hinduismen?

Hinduiska gudar
  • Brahma – skapelseguden.
  • Vishnu – kungaguden.
  • Lakshmi – ljusets gudinna.
  • Shiva – dödens och livets gud.
  • Kali – dödsgudinnan.
  • Ganesha – kunskapens och skolans gud.
24 jan. 2022

Vad heter buddhismens gud?

Buddhismen är en av de fem världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva.

Hinduismen förklarad | RELIGIONSKUNSKAP | Gymnasienivå

Vad är grejen med hinduism?

Hinduism – en kort sammanfattning på svenska

Lämna en kommentar