Vad är hiv?

Vad är det hiv?

Humant immunbristvirus (hiv) isolerades för första gången 1983 och har fått en pandemisk spridning. Obehandlad hiv utvecklas till det dödliga sjukdomstillståndet acquired immune deficiency syndrome (aids).

Varför får man hiv?

Hiv överförs genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk. Risken att få hiv är störst om du har oskyddade slidsamlag och analsamlag. Du kan också få hiv genom munsex, framför allt om du får sperma i munnen. Hiv kan överföras genom blod, till exempel om du delar sprutor med andra för att spruta in narkotika i blodet.

Kan man dö av hiv?

Aids en förkortning av förvärvat immunbristsyndrom och är ett tillstånd som uppstår när en obehandlad hivinfektion försvagat immunförsvaret så kraftigt att olika infektioner och sjukdomar blir livshotande. När man säger att någon dör av aids betyder det att personen dör av någon följdsjukdom.

Hur kan man smittas av hiv?

Hiv kan överföras på tre sätt: genom injektionsverktyg, via sexuella kontakter och i samband med graviditet. Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna, när infektionen ofta är okänd för bäraren och virusnivåerna initialt vanligen är mycket höga.

Vem drabbas av hiv?

Numera sker spridningen av hiv i vissa riskgrupper- främst bland drogmissbrukare, sexarbetare och män som har sex med män. Men spridningen fortsätter även till viss del som tidigare genom oskyddat sex. Det beror fortfarande på tabu, stigma och bristande kunskap om viruset och hur det smittar.

Hur angriper hiv kroppen?

Hiv angriper oftast en typ av celler i människokroppen, vita blodkroppar som kallas T-hjälparceller, som ska hjälpa kroppen att försvara sig mot sjukdomar. Just dessa celler har på sin yta ett protein (äggviteämne) som tjänar som mottagare för viruset.

När kom man på hiv?

Sedan hiv upptäcktes 1981 beräknas 25-30 miljoner människor i världen ha dött av sjukdomen. Lika många lever idag med hiv och spridningen har inte minskat. I världen i stort har de flesta fått viruset antingen genom att någon förälder redan bar på det, eller genom blodtransfusion av infekterat blod.

Hur länge kan en person leva med hiv?

Hiv är en infektion som kan vara symtomfri under många år. Enda sättet att få reda på sin hivstatus är att ta ett hivtest.

Hur länge kan man leva med obehandlad hiv?

Humant immunbristvirus (HIV) ger en kronisk, icke botbar, livslång, smittsam virusinfektion. Obehandlad HIV-infektion är 100% dödlig inom 5-10 år. Tidig diagnostik förbättrar prognosen för patienten och har stor betydelse för smittspridning. Välbehandlade patienter med HIV kan leva ett normallångt liv.

Hur stor är risken att smittas av hiv?

När du har sex är risken störst att hiv överförs om du får sperma med viruset i slidan eller i ändtarmen. Risken är större om du samtidigt har andra könssjukdomar. Vid munsex är risken att viruset överförs mycket mindre än vid samlag. Den största risken vid munsex finns om du får sperma med viruset i munnen.

Kan man få hiv om båda är friska?

Är båda friska kan man alltså inte en könssjukdom. Könssjukdomar kan med andra ord inte uppstå av sig själv.

Kan man ha hiv utan att veta om det?

Den som infekterats med hiv får efter någon eller några veckor en primärinfektion. Ofta är den asymtomatisk eller ger så lindriga symtom att den knappast noteras. En del får dock kraftigare symtom som innebär att de söker akut sjukvård. I övrigt ger ofta hiv inga symtom förrän efter flera år.

Hur lång tid tar det att utveckla hiv?

Aids är en sjukdom som kan vara livshotande, och som orsakas av viruset hiv. Aids uppstår när hivinfektionen försvagat immunsystemet så mycket att det inte längre klarar av att skydda kroppen från infektioner och sjukdomar. Idag finns effektiva läkemedel som gör att en hivinfektion inte behöver leda till aids.

Basfakta om hiv

Ung med hiv – så är livet i Sverige idag – Nyhetsmorgon (TV4)

Saker du aldrig vågat fråga nån som har HIV!

Lämna en kommentar