Vad är hjärnkoll?

Vad är syftet med Hjärnkoll?

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Kan vara psykisk?

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kanpsykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det kan vara bra, sådär och dåligt.

Vad finns det för psykiska sjukdomar?

  • ADHD och ADD.
  • ASD, autism och Aspergers.
  • Beroende och missbruk.
  • Bipolär sjukdom/bipolaritet.
  • Depression och nedstämdhet.
  • Ensamhet.
  • Oro och ångest.
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vad räknas som en psykisk sjukdom?

Psykiska besvär kan uttryckas som exempelvis nedstämdhet, oro eller sömnbesvär. Även kroppsliga besvär kan förekomma så som huvudvärk, magont eller yrsel. Psykiska besvär som uppstår till följd av vanliga påfrestningar är ofta övergående och lättar när situationen har förändrats, eller när vi själva har anpassat oss.

Hur kan man beskriva psykisk hälsa?

Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att känna mening med livet, ha goda sociala relationer, engagemang, och att utveckla och uppnå sin potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka.

Har du hjärnkoll?

Frågesport med Peter Sikström (film 1)

Hjärnkoll #5 min 5/5 Våga prata om psykisk ohälsa.

Lämna en kommentar